Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Inspreekreactie tijdens Raadscommissie Middelen/Algemeen Bestuur. (18-04-2007) Inzake participatie Gemeente Sluis in N.V. Economische Impuls Zeeland.

Dankzij de NV Economische Impuls Zeeland (E.I.Z.) in oprichting, kan Zeeland maximaal profiteren van de groeiende economie lazen we reeds in de PZC van 24 feb. j.l..

 

In deze N.V. heeft de Provincie Zeeland een aandeel van 49%, de Zeeuwse Gemeenten, het bedrijfsleven en het onderwijs (kennisinstellingen) ieder 17%.

De Stichting Economische Promotie en Acquisitie Zeeland S.E.P.A.Z.(2000 tot 2007) is nog maar net ter ziele of bestuurders willen een nieuw soortgelijk lichaam oprichten.

Budget ongeveer 2 miljoen euro per jaar. De kosten bestaan voornamelijk uit personeelskosten en huisvestingskosten.

Een N.V. is ook wel aangenaam; dan heb je meteen een Raad van Commissarissen. Leuk voor gepensioneerde Burgemeesters of uitgerangeerde bestuurders.

 

Het “juridische omhulsel” is gewijzigd van Stichting naar N.V.; maar wie garandeert ons dat het binnenhalen van subsidies daadwerkelijk tot economische resultaten zal gaan leiden? Wel staat nu al vast dat deze N.V. op zich al een aantal arbeidsplaatsen genereert, met name eigen personeel en Commissarissen.

Het merendeel van de Zeeuwse Gemeenten is reeds over de streep getrokken met als argument: ‘we zullen ze het voordeel van de twijfel geven’.

 

Zou het inhuren van expertise niet efficiënter en wellicht ook goedkoper zijn dan de oprichting van wederom een eigen organisatie? Of staan de voordelen van het oprichten van een eigen lichaam met de daaraan verbonden subsidiemogelijkheden deze keer wel borg voor succes?

 

In het Raadsvoorstel staat vermeld dat er naar wordt gestreefd dat deze nieuw op te richten N.V. mede gebruik gaat maken van de diensten van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij van West-Brabant (N.V. REWIN).

Neem in overweging om deze ervaren organisatie het leeuwendeel van de klus te laten klaren en de oprichting van de N.V. Economische Impuls Zeeland achterwege te laten.

De toeristische poot ontbreekt bij REWIN, maar daar zou het V.V.V. wellicht invulling aan kunnen geven.

 

Tot slot evaluatie.

Na twee jaar is een tussentijdse en na vier jaar een uitgebreide evaluatie voorzien.

Het ter inzage liggende stuk van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten vermeldt op voorhand reeds dat de resultaten moeilijk meetbaar zullen zijn.

Als het er niet adequaat aan toe gaat (wie beoordeelt dat trouwens?), kun je er dan uit stappen? Kortom, een dubieuze opzet.