Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

IdeeŽn en suggesties. (04-05-2007) Brief aan Stadsraad Oostburg.

Aan           : Stadsraad Oostburg.
Onderwerp: Ideeën en suggesties.
Oostburg, d.d. 04-04-2007,

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Langs deze weg doe ik U enkele ideeën en suggesties toekomen die het belang van de kern Oostburg wellicht kunnen dienen:
  • met behulp van het geld dat Uw organisatie jaarlijks ontvangt, zou U in overweging kunnen nemen de rotondes rond onze kern Oostburg te verfraaien met beplanting; dit uiteraard in samenspraak met de betrokken organisaties zoals Rijkswaterstaat, Het Waterschap en de Gemeente. Een andere manier om voorgaande gerealiseerd te krijgen: zoek sponsors (bedrijven e.d.) die de aankleding en het onderhoud van een rotonde voor hun rekening willen nemen in ruil voor reclame (uiteraard mag de vormgeving van die reclame de verkeersveiligheid niet in gevaar brengen en dient de Gemeente vooraf haar goedkeuring uit te spreken).
  • ontwerp wandelroutes door en om de kern Oostburg (zogenaamde ommetjes), routes waar ook de nordic walker zijn of haar energie kwijt kan. Zorg dat de wandelaar een positief beeld krijgt van Oostburg en omgeving.
  • neem het initiatief om in overleg met de inwoners, ondernemers, de Gemeente en het Stedenbouwkundig Bureau S.C.M. een verbeterde verkeersdoorstroming voor het centrum van de kern Oostburg te ontwikkelen.
  • ‘Verrijk Uw Wijk’: zet project op om ideeën en suggesties vanuit de bevolking in te winnen. De Oostburger weet zelf als geen ander waaraan zijn of haar buurt moet voldoen om er prettig te kunnen wonen en leven. Met ‘Verrijk Uw wijk’ kunt u hier samen actief aan meewerken. De Stadsraad kan met dit project ideeën van bewoners om hun straat, wijk of dorp gezelliger, socialer of veiliger te maken voorleggen aan de Gemeente of in samenspraak zelf financieren.
  • ’t Vestje: de “bouwwerken”, welke zich bevinden op de twee eilandjes in het Vestje, verkeren in erbarmelijke staat evenals ‘het groen’. Kaart het aan bij de Gemeente, of neem in overweging dit, uiteraard in overleg, zelf te financieren.
  • veiligheid: zorg er voor, in samenwerking met de andere Dorps -en Stadraden, dat de schoolgaande jeugd, tot een bepaalde leeftijd, voorzien wordt van reflecterende veiligheids hesjes.
  • organiseer wedstrijd: wie heeft de mooiste tuin in Oostburg. (Dit stimuleert het onderhoud en aanzien van tuinen binnen onze kern.)

Door middel van dergelijke ideeën en suggesties kunt U de Stadsraad van Oostburg op de kaart zetten en draagt U tevens bij aan het ‘algemeen belang’ en de leefbaarheid van onze kern.

 

Hopende op een reactie Uwerzijds, verblijf ik,

 

Hoogachtend,

 

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg
Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207
E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl