Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Oprichting NV Economische Impuls Zeeland. (26-02-2007) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC BN/DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).  

Onderwerp: Oprichting N.V. Economische Impuls Zeeland (E.I.Z.). (PZC 24 februari).

Oostburg, d.d. 26-02-2007,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Dankzij de NV Economische Impuls Zeeland in oprichting, kan Zeeland maximaal profiteren van de groeiende economie (PZC 24-02).

 

De Stichting Economische Promotie en Acquisitie Zeeland (SEPAZ) (2000 tot 2007) is nog maar net ter ziele of bestuurders willen een nieuw soortgelijk lichaam oprichten.

Budget 2 miljoen euro per jaar; voornamelijk personeelskosten en huisvestingskosten.

Een NV is ook wel aangenaam; dan heb je meteen een raad van commissarissen. Leuk voor gepensioneerde Burgemeesters of uitgerangeerde bestuurders.

Zou het inhuren van expertise niet efficiënter zijn dan de oprichting van wederom een eigen organisatie? Of staan de voordelen van het oprichten van een eigen NV met de daaraan verbonden subsidiemogelijkheden deze keer wel borg voor succes?

 

N.B. Evaluatie achteraf.

Gedeputeerde Staten schrijft: “moeilijk meetbaar is of het vergroten van de dynamiek van de Zeeuwse (kennis)economie en de groei van de werkgelegenheid is toe te schrijven aan de activiteiten van de NV Economische Impuls Zeeland”.

 

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl