Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Betekenis nieuwe belijning wegen zegt bestuurders weinig. (23-02-2007) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Betekenis nieuwe belijning wegen zegt bestuurders weinig.

Oostburg, d.d. 23-02-2007,

Geachte heer/mevrouw,

Betekenis nieuwe belijning wegen zegt bestuurders weinig (PZC 22 feb.).

De ANWB heeft onderzocht of weggebruikers weten waarvoor de nieuwe belijning dient. Grote groepen hebben geen idee en rijden harder dan toegestaan.

Ware het niet beter geweest dat men vooraf het nut en de noodzaak van deze aanpassing had onderzocht? Door het feit dat men inmiddels weer verkeersborden met snelheidsaanduiding plaatst, geeft men toe weer een dure vergissing te hebben begaan. Dat had men kunnen voorkomen; regeren is vooruitzien.

Kunnen de uitvinders van deze belijningmethode en de bij de invoering betrokken bestuurders aangeven hoe weggebruikers ’s winters bij hevige sneeuwval deze belijning kunnen waarnemen?

Tot slot wil ik er op wijzen dat in West-Zeeuws Vlaanderen op diverse plaatsen de belijning niet overeenkomt met de ter plaatse toegestane maximum snelheid, hetgeen zeer verwarrend werkt.

Voorbeelden: Rotonde ‘Potjes’ richting Sluis en Waterlandkerkje richting IJzendijke. (Volgens belijning 60; maximum snelheid ter plaatse 80).  

Hoogachtend,

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl