Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Gemeente Sluis. (05-02-2007) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Gemeente Sluis.

Oostburg, d.d. 05-02-2007,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

In de PZC van 2 februari j.l. lazen we dat hoewel Sluis een plattelandsgemeente is, waar iedereen iedereen kent, de politiek ver van de burgers staat. En dat ondanks tien jaar werken aan ‘Duurzaam Veilig’ Verkeer, de West-Zeeuws-Vlamingen totaal niet tevreden zijn over de verkeersveiligheid in hun gemeente.

Ook klaagt men o.a. over de fietsvriendelijkheid.

Burgemeester J.F. Sala zegt: „We horen vaker de klacht dat de fietspaden alleen voor toeristen worden aangelegd. Maar een rijwielpad tussen Groede en Oostburg, waar al jaren over wordt gesproken, zou slechts door een zeer beperkt aantal fietsers worden gebruikt.“

Dit soort uitspraken ligt m.i. mede aan de basis van het feit dat de inwoners vinden dat de politiek ver van de burgers staat. Al vijfentwintig jaar roepen deze burgers vergeefs, dat er een fietspad moet komen tussen Groede en Oostburg, dit met name in het belang van onze schoolgaande jeugd. Een paar duizend handtekeningen werden in het verleden reeds aangeboden om deze wens te onderstrepen. Saillant detail is dat men het merendeel van de benodigde gronden langs het traject reeds heeft aangekocht en dat de plannen vervolgens in de ijskast zijn beland.

Tevens vermeldt het artikel dat de Gemeente Sluis in financiële moeilijkheden dreigt te komen. Dit is echter een understatement van heb ik jou daar. In een brief, welke naar voren werd gebracht door Raadslid P.J.C. Loonen (Fractie Helder Zeeuws) tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 25-01-2007, wordt door de boekhouder gewaarschuwd dat de Gemeente op de rand van een onder curatele stelling balanceert.

 

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl