Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Veiling (vergunning Coffeeshop) (28-12-2006) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Veiling.

Oostburg, d.d. 28-12-2006,

 

Geachte heer/mevrouw,

Burgemeester J.A.H. Lonink van Terneuzen heeft wederom een proefballon opgelaten. Op 27 december j.l. opperde hij in de media de suggestie om de vergunning voor een nieuwe coffeeshop openbaar te veilen. Hij wil de Terneuzenaren op deze wijze laten meegenieten van de lusten om zo de gevolgen van de overlast te verzachten; tevens heeft hij het voornemen de kosten voor bestrijding van deze overlast hiermee te financieren.

Al decennia lang slaat Nederland niet alleen in Europa maar ook in de rest van de wereld een modderfiguur als het gaat om drugsbeleid. Gedoogbeleid hangt midden tussen het mag wel of het mag niet in en kan derhalve niet worden aangemerkt als helder beleid. In Zeeuws-Vlaanderen vertolkt Terneuzen dit gedoogbeleid. Dat wil zeggen dat de handel aan de voordeur wordt gedoogd en dat tegen de illegale handel aan de achterdeur, die volgens een betrokken politiecommissaris in handen is van de maffia, niet wordt opgetreden. Dit beleid veroorzaakt overlast en ontwricht gezinnen in Nederland, België en Frankrijk, doet geen goed aan de grensoverschrijdende samenwerking en werkt verkeersongevallen (onder invloed van drugs) in de hand.

In het huidige dualisme stelt de Gemeenteraad echter de kaders en niet de Burgemeester. Langs deze weg wil ik de Terneuzense Raadsleden dan ook oproepen deze proefballon af te schieten en vanaf heden een helder beleid te gaan voeren, wat mede getuigt van goed nabuurschap.

Voorstel:

1.     wetgeving (Victoria, Damocles) benutten om over te gaan tot sluiting coffeeshops.

2.     per direct actieve handhaving op zowel “voor als achterdeur” problematiek.

 

 

Hoogachtend,

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg (NL)

Tel.      : 0031(0)117 452945

Fax      : 0031(0)117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl