Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Failliet. (10-11-2006) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Failliet.

Oostburg, d.d. 10-11-2006,

 

Geachte heer/mevrouw,

 

De Gemeente Sluis koerst af op een onder curatele stelling (artikel 12 Gemeente). Een Gemeente met een artikel 12-status is een Nederlandse Gemeente die onder financiële curatele is gesteld door het Rijk vanwege een structureel slechte financiële situatie.

 

Grote Projecten.

1.     Waterdunen. Wethouder Provoost heeft verklaard dat het de Gemeente geen substantiële bedragen zal kosten. Maar wat is substantieel?

2.     Cadzand-Bad. De Provincie en het Bouwfonds hebben zich teruggetrokken uit het voorgestelde samenwerkingsverband om reden van de te hoge financiële risico’s. De financiële risico’s (tegenvallers) komen nu dus alleen voor rekening van de Gemeente.

3.     Vernieuwbouw Gemeentehuis. (€ 7.368.000,-- prijspeil 2005) Goedgekeurd ondanks het feit dat men op de hoogte was van een alternatief en completer plan (wat nota bene op verzoek van de Gemeente was ingediend) van € 4.197.600,--. Het feit dat Minister Remkes van Binnenlandse Zaken Gemeentes tussen de 20.000 en 50.000 inwoners wil samenvoegen heeft ook geen indruk gemaakt. N.B. De Gemeente Sluis staat financieel aan de rand van de afgrond en zal derhalve het overgrote deel moeten lenen.

 

Met de kosten voor ‘achterstallig onderhoud’ houdt men evenmin rekening: Belfort Sluis: miljoenen, kademuren Sluis, stadspoort Sluis, Stadhuis Aardenburg 1,2 miljoen, kerktoren Groede 3,2 miljoen, school Groede € 900.000,--, kerktoren IJzendijke, kerkmuur IJzendijke € 225.000,--, kerktoren Waterlandkerkje, wegen en achterpaden etc.

 

Daar komt nog bij dat de begroting structureel een tekort vermeldt.

Deze feiten in combinatie met de ‘voorgeprogrammeerde missers’ kunnen naar mijn mening uiteindelijk aanleiding geven tot belastingverhogingen en artikel 12 status.

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg, Tel.: 0117 452945,

Fax: 0117 451207, E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl