Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Project Cadzand-Bad. (Opmerkingen en aandachtspunten.)(26-10-2006) Brief aan Wethouders en Fractievoorzitters van de Gemeente Sluis.

Aan           : Wethouders en Fractievoorzitters van de Gemeente Sluis.

Onderwerp: Project Cadzand-Bad. (Opmerkingen en aandachtspunten.)

Oostburg, d.d. 26-10-2006,

 

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

PPS constructie.

Dhr. Schaalje bracht op woensdag 19 oktober tijdens de Raadscommissie Ruimte aan het licht dat de Provincie en het Bouwfonds zich teruggetrokken hebben vanwege de te hoge financiële risico’s. Geen B.V. dus.

Wel willen zij participeren in een op te richten investeringsfonds.

De financiële risico’s (tegenvallers) komen dus alleen voor rekening van de Gemeente (garantstellingen e.d.).

 

Inkomsten.

In de huidige begroting worden er wederom inkomsten uit Cadzand-Bad vermeld (€ 1.000.000,--).

We hebben echter ook kunnen vernemen (Raadsvoorstel, mondeling en in de media) dat er nu o.a. sprake is van winsten welke elders gerealiseerd worden (bijvoorbeeld IJzendijke wellicht?) te gebruiken om de noodzakelijke investeringen in de publieke ruimte (onrendabele onderdelen) te Cadzand mogelijk te maken. Hoe valt dat met elkaar te rijmen!?

Tevens vernoemd men bij de toelichting m.b.t. de “Groene Wielingen” dat er vooralsnog niet gebouwd mag worden. Men realiseert zich waarschijnlijk, dat gezien de slechte financiële onderbouwing van het geheel, er uiteindelijk ook gebouwd zal moeten worden in deze “groene oase” teneinde de “gaten” te kunnen vullen.

 

Parkeerruimte.

Tijdens de presentatie werd het onderwerp parkeren wederom angstvallig vermeden. Men zal ondergronds moeten en daarvoor ontbreekt de financiële dekking.

 

Gerechtelijke procedures.

Vanwege schaduwwerking (derving woongenot gekoppeld aan waardevermindering) of als je buurman meer bouwlagen mag realiseren dan je zelf mag, zijn gerechtelijke procedures aangespannen door gedupeerden, te verwachten. Hierdoor schuift een eventuele realisatie van het gehele project naar schatting 5 jaar op. Kan dat problemen opleveren voor het gehele project i.v.m. subsidies e.d.?

 

Maritiem Dek.

Wordt er bij de plannen voor het ‘maritiem dek’ ter hoogte van het haventje ook rekening gehouden met het project Sluis aan Zee en het uitzicht op zee van Hotel de Wielingen?

 

Inkom West.

Aan de westzijde zou Cadzand-Bad voorzien worden van een markante zeg maar bijzonder fraaie entree; hier vind ik niets meer van terug op de maquette.

 

Hoogbouw.

Hoogbouw moeten we niet meer doen is een vaak gehoorde uitspraak.

We stellen echter vast dat hotel de Wielingen en hotel Noordzee behoorlijk de hoogte in zijn geschoten en dat de maquette wederom twee hoogte accenten van 32 meter laat zien.

 

Walk of fame.

Wat kost de Walk of Fame extra ten opzichte van een normaal ingerichte boulevard?

 

Parkeeronthaalkamer.

Na het parkeren op de parkeeronthaalkamer dient men alternatief vervoer richting strand te kiezen. Vervolgens moet men gepakt en gezakt tegen betaling (of 5 à 10 min. wandelen) een bepaalde afstand overbruggen. Daarna kan men met volle teugen gaan genieten van onze Zeeuwse gastvrijheid!?

Toeristen, evenals de autochtone bevolking, willen hun auto zo dicht mogelijk bij het strand parkeren!

 

Deadline.
Indien u besluit voor 1 november wordt de financiële bijlage aangepast met de toegezegde subsidie van het ministerie van EZ van €155.614,--.

Zoals de laatste tijd gebruikelijk is wordt de Raad weer onder druk gezet om geforceerd een besluit te nemen.

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl