Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Bijlage 1: Europese Aanbestedingsrichtlijnen. Drempelwaarden 2006-2008.

Richtlijnen vanaf 1-12-2005
In Nederland is Europees aanbesteden al voor veel bedrijven aan de orde van de dag. Overheidsinstellingen binnen de Europese Unie zijn verplicht om al hun aankopen, werken of diensten boven het drempelbedrag Europees aan te besteden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee richtlijnen. Eén algemene richtlijn en een richtlijn specifiek voor opdrachten in de sectoren wateren, energievoorziening, vervoer en postdiensten. Binnen deze richtlijnen gelden verschillende drempelbedragen.
 
De Europese richtlijnen geven onder andere de drempelbedragen aan. Blijft een aanbesteding onder deze bedragen, dan geldt er dus geen verplichte Europese aanbesteding. Hierbij mogen projecten niet zodanig gesplitst worden dat de delen ervan onder de drempelbedragen vallen.
Er gelden lagere drempelbedragen voor de Rijksoverheid

Drempelwaarden 2006-2008Expanding Visions

Drempelwaarden 2006-2008

Overzicht van de drempelwaarden in euro’s (ex. BTW) voor het publiceren van

aanbestedingen in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen zoals deze

gelden voor de periode 2006-2008.

Diensten en leveringen:

€ 137.000,- voor centrale overheden

€ 211.000,- voor decentrale overheden

Werken:

€ 5.278.000,- voor decentrale en centrale overheden

      tel:+31 (0)35 5 488 388Expanding Visionswww: http://www.ev.nl