Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Bijlage Waterdunen. (Door de Gemeente Sluis op 22-07-2004 aangenomen motie tegen elke vorm van ontpoldering.

MOTIE

 

De raad van de gemeente Sluis in vergadering bijeen op 22 juli 2004 te Sluis, kennis genomen hebbende van de brief van het College van B&W van de gemeente Sluis van 28 juni 2004 met betrekking tot haar standpunt aangaande ontpoldering,

 

overwegende dat West-Zeeuwsvlaanderen sinds de vroege middeleeuwen ontstaan is door tegen het water te strijden,

 

overwegende dat West-Zeeuwsvlaanderen ook in de toekomst zal moeten blijven strijden tegen het water om leven, welvaart, en voorspoed van de bevolking te kunnen zeker stellen,

 

overwegende dat West-Zeeuwsvlaanderen niet gered kan worden van een eventuele zeespiegelstijging door de dijken te slechten en het water binnen te laten,

 

Overwegende dat een eventuele verdere verdieping van de Westerschelde ten behoeve van de haven van Antwerpen compensatie op grond van de vogel en habitat richtlijn noodzakelijk zou kunnen maken,

 

Spreekt als haar mening uit dat ontpolderingen in het algemeen, en van gebieden gelegen binnen het grondgebied van de gemeente Sluis in het bijzonder, niet acceptabel is.

 

Gaat over tot de orde van de dag