Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Bijlage Zwakke Schakels. (29-09-2006). Waardevolste gebieden krijgen de beste dijken (PZC 24-03-2005).

Waardevolste gebieden krijgen de beste dijken

van onze redactie binnenland (PZC 24-03-2005)

DEN HAAG - De waarde van een gebied bepaalt de sterkte van de dijken eromheen. Dat is het nieuwe uitgangspunt van het ministerie van Verkeer en Waterstaat bij het denken over veiligheid tegen wateroverlast.

Tijdens een debat over het project ’Ruimte voor de rivier’, dat gisteren in de Tweede Kamer is gevoerd, gaf staatssecretaris Schultz een doorkijkje over de manier waarop de gevolgen van klimaatsverandering en zeespiegelstijging in de toekomst worden opgevangen. „Dat een dijk doorbreekt is niet erg. Het gaat om de vraag of er dan slachtoffers vallen en hoeveel schade wordt aangericht.”
Waterstaatsambtenaren werken aan een nieuwe ’Veiligheidskaart van Nederland’. Die laat per dijkring zien hoeveel mensen er wonen en wat de economische betekenis van het gebied is. Sinds de jaren zestig worden vaste normen voor de sterkte van dijken gehanteerd. Daar wil het kabinet van af, omdat het op den duur onbetaalbaar is om de dijken overal op de huidige sterktenorm te houden.
Door de economische en menselijke risico’s nauwkeurig in kaart te brengen, kan worden afgewogen welke polders in de toekomst kunnen worden prijsgegeven en welke gebieden het ’waard’ zijn om droog te houden. Nu breken zeedijken statistisch eens in de tienduizend jaar, rivierdijken eens in de 1250 jaar. „Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat bepaalde gebieden eens in de vijfhonderd jaar onder mogen lopen en de steden eens in de drieduizend jaar”, zei staatssecretaris Schultz. GPD