Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Zwakke Schakels. (29-09-2006) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Zwakke Schakels.

Oostburg, d.d. 29-09-2006,

Geachte heer/mevrouw,

Zwakke Schakels (zeedijken).

In de PZC van donderdag 28 september j.l. hebben we kunnen vernemen dat Zeeland wederom zal gaan fungeren als “proeftuin”. Net zoals bij Duurzaam Veilig (verkeersveiligheid) hebben we de twijfelachtige eer uitgekozen te zijn als proefgebied. De rest van Nederland zal dus in de toekomst lering gaan trekken uit de in ons gebied gemaakte “fouten” en elders kiezen voor de beste, in de praktijk gebleken oplossingen. In het geval van Duurzaam Veilig waren de consequenties van “miskleunen” te overzien, echter die in geval van calamiteiten door een verkeerde aanpak van onze Zwakke Schakels niet! Onder “fouten” vallen hier namelijk ook dijkdoorbraken. M.i. is het in dit geval, met 1953 in het achterhoofd, onverantwoord Zeeland te gebruiken als “proefgebied” en daarmee een loopje te nemen met onze veiligheid.

Tot slot wil ik er op wijzen dat in de miljoenennota vermeld staat dat het budget bestemd voor de aanpak van Zwakke Schakels verlaagd is en men het accent verlegd naar de Noordzeekust (de economisch waardevolste gebieden dus).

N.B. In de PZC van 24-03-2005 lazen we reeds: De waarde van een gebied bepaalt de sterkte van de dijken eromheen. Dat is het nieuwe uitgangspunt van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat bij het denken over veiligheid tegen wateroverlast (zie bijlage).

Hoogachtend,

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax      : 0117 451207

E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl