Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Drijfzand. (07-05-2006) Ingezonden brief aan PZC /BN DE STEM.

Aan           : PZC BN/DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Drijfzand.

Oostburg, d.d. 07-05-2006,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

In de PZC van zaterdag 6 mei j.l. worden we geconfronteerd met het feit dat er door de aanleg van ‘natuurbevorderende maatregelen’ in de Zwarte Polder bij Nieuwvliet drijfzand is ontstaan. Mens en dier lopen daardoor blijkbaar permanent gevaar! Daar komt nog bij dat de diepe geul die men ter plaatse heeft aangelegd de aandacht trekt van spelende kinderen, die o.a. vanwege de nabijgelegen camping in groten getale aanwezig zijn. Deze diepe geul met stromend water kruist de vlonder. De argeloze bezoekers zijn genoodzaakt gebruik te maken van deze houten vlonder om het strand te kunnen bereiken, daar dit de enige toegangsweg is. Deze vlonder is echter niet voorzien van hekwerk wat op termijn ook nog aanleiding kan geven tot calamiteiten.

 

Toelichting.

1.     Ter hoogte van de Herdijkte Zwarte Polder heeft men recent aan de zeezijde van de dijk zand weggenomen!? Dit terwijl de locatie is aangemerkt als ‘zwakke schakel’, omdat deze dijk ter plaatse te laag is.

2.     De kleidijk ter hoogte van de Verdronken Zwarte Polder is niet aangemerkt als ‘zwakke schakel’ gezien het feit dat er voor betreffende dijk een enorme zandbuffer lag. Nu men echter t.b.v. de natuur een diepe geul loodrecht op deze zwakke kleidijk heeft gegraven rijst de vraag of men hiermee geen ‘nieuwe zwakke schakel’ heeft gecreëerd.

 

Kan iemand ons, de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, met redenen omkleed garanderen, dat ter plaatse uitgevoerde maatregelen niet alleen de natuur ten goede komen, maar dat nu tevens onze veiligheid voor de komende 4000 jaar gewaarborgd is?

 

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.    : 0117 452945

Fax    : 0117 451207

E-mail: info@lijstbabijn.nl

 

 

Na de Blauwe Vlaggen en de Gouden Wimpel heeft de Gemeente Sluis er nu een “nieuwe attractie” bij om de toeristen “vast te houden”: drijfzand ter hoogte van Nieuwvliet.