Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Suggesties t.b.v. een verbeterde verkeersdoorstroming in de kern Oostburg. (21-04-2006) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan           : De Raad van de Gemeente Sluis.

Onderwerp: Suggesties t.b.v. een verbeterde verkeersdoorstroming in de kern

                  Oostburg.

Oostburg, d.d. 21-04-2006,

 

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Eerste Suggestie:

 

(a) Afslagen rondweg voorzien van borden die aangeven dat vrachtauto’s en bussen alleen toegelaten zijn als bestemmingsverkeer.

(b) Eénrichtingsverkeer betekent in alle voorkomende gevallen uitgezonderd fietsers.

 

 

Komende vanuit de NIEUWSTRAAT:

 

1.     éénrichtingsverkeer vanaf OPRIT richting LEDELPLEIN. (Een bus die passagiers laat in of uitstappen, vormt nu niet langer een hinderlijk obstakel.)

2.     (BURG. CALLENFELSSTRAAT éénrichtingsverkeer tot de ZUIDWAL). Dit kan de verkeersdoorstroming ten goede komen, maar is niet essentieel voor dit plan en kan derhalve eventueel buiten beschouwing worden gelaten.

3.     (a) GOBIUSSTRAAT, ter hoogte van Residence Osborgh en de Hoekzak, afsluiten d.m.v. hoge bloembakken. (Zodat veranderde situatie geen aanleiding kan geven tot het ontstaan van misverstanden c.q. ongevallen, deze bloembakken voorzien van reflecterende pijlen i.c.m. het bord doorgaand verkeer.) (b) Smalle doorgang voorzien voor fietsers.

4.     LANGESTRAAT volgen tot afslag GROTE BEER (ter hoogte van Lidl). KAAS EN BROODSE DIJK blijft afgesloten voor autoverkeer. Vrachtauto’s en bussen worden echter verplicht deze weg te volgen (d.m.v. bebording) en mogen geen gebruik maken van de GROTE BEER.

5.     gezien het feit dat de KAAS EN BROODSE DIJK niet langer is voorzien van een fietspad, zal d.m.v. goedkope doch adequate voorzieningen een gedeelte van de bestaande weg moeten worden ingericht als fietspad.

6.     vrachtauto’s en bussen volgen dus verplicht de KAAS EN BROODSE DIJK, welke alleen voor hen tot en met de afslag MELKWEG wordt opengesteld. Bij de eerstvolgende kruising TAURUS / SIRIUS op de MELKWEG, eindigt noodgedwongen het éénrichtingsverkeer en zal vanaf daar ook bestemmingsverkeer vanuit de andere richting getolereerd worden.

7.     vrachtauto’s en bussen mogen geen gebruik maken van de afslag GROTE BEER om via deze route Oostburg te verlaten. Deze weggebruikers dienen dus verplicht gebruik te maken van de BREDESTRAAT. (Bushalte aan het einde van de TRAGELDAM).

8.     autoverkeer volgt vanaf de afslag LANGESTRAAT / GROTE BEER (ter hoogte van Lidl) de GROTE BEER om via deze route Oostburg te verlaten. Vanaf de kruising GROTE BEER / MELKWEG heeft de automobilist tevens de keuzemogelijkheid om Oostburg  via de MELKWEG, TRAGELDAM en de BREDESTRAAT te verlaten.

9.     de GROTE BEER is dus over de gehele lengte éénrichtingsverkeer (uitgezonderd fietsers) en tevens in zijn geheel afgesloten voor zwaar verkeer.

10. Vanaf de kruising MELKWEG / TRAGELSINGEL, de TRAGELSINGEL éénrichtingsverkeer maken in de richting van het centrum.

 

 

Komende vanuit de richting BREDESTRAAT:

 

1.     éénrichtingsverkeer vanaf kruising BREDESTRAAT / TRAGELDAM / ZANDSTRAAT. (Vanaf de BROUWERIJSTRAAT dus, tot en met de BURCHTSTRAAT.)

2.     KLOOSTERSTRAAT verboden in te rijden, uitgezonderd bestemmingsverkeer (inclusief parkeren).

3.     Ter hoogte van Eénhoornplantsoen bushalte realiseren inclusief extra ruimte om vrachtauto’s de gelegenheid te bieden om te laden en te lossen.

4.     MARKT dient van beide zijden bereikbaar te blijven.

5.     BURCHTSTRAAT openstellen voor verkeer. Parkeervoorziening (max. 15 min.) ter hoogte van apotheek kan behouden blijven.

6.     BURG. ERASMUSSTRAAT afsluiten (inclusief de zijstraat vanaf het KERKPLEIN in de richting van de BURG. ERAMUSSTRAAT). Ter plaatse kan, indien gewenst, eventueel nog een mogelijkheid gecreëerd worden t.b.v. het laden en lossen van vrachtauto’s

7.     BURCHTSTRAAT vanuit de richting NIEUWSTRAAT en ZUIDZANDSESTRAAT verboden in te rijden.

 

 

 

 

Tweede suggestie:

 

(a) Afslagen rondweg voorzien van borden die aangeven dat vrachtauto’s en bussen alleen toegelaten zijn als bestemmingsverkeer.

(b) Eénrichtingsverkeer betekent in alle voorkomende gevallen uitgezonderd fietsers.

 

 

Komende vanuit de NIEUWSTRAAT:

 

1.     éénrichtingsverkeer vanaf OPRIT richting LEDELPLEIN. (Een bus die passagiers laat in of uitstappen, vormt nu niet langer een hinderlijk obstakel.)

2.     (BURG. CALLENFELSSTRAAT éénrichtingsverkeer tot de ZUIDWAL). Dit kan de verkeersdoorstroming ten goede komen, maar is niet essentieel voor dit plan en kan derhalve eventueel buiten beschouwing worden gelaten.

3.     GOBIUSSTRAAT en KLOOSTERSTRAAT éénrichtingsverkeer tot de aansluiting op de BROUWERIJSTRAAT.

 

 

Komende vanuit de richting BREDESTRAAT:

 

1.     BROUWERIJSTRAAT éénrichtingsverkeer, vanaf de afslag KLOOSTERSTRAAT, tot en met de BURCHTSTRAAT.

2.     KLOOSTERSTRAAT verboden in te rijden.

3.     Ter hoogte van Eénhoornplantsoen bushalte realiseren inclusief extra ruimte om vrachtauto’s de gelegenheid te bieden om te laden en te lossen.

4.     MARKT dient van beide zijden bereikbaar te blijven.

5.     BURCHTSTRAAT openstellen voor verkeer. Parkeervoorziening (max. 15 min.) ter hoogte van apotheek kan behouden blijven.

6.     BURG. ERASMUSSTRAAT afsluiten (inclusief de zijstraat vanaf het KERKPLEIN in de richting van de BURG. ERASMUSSTRAAT). Ter plaatse kan, indien gewenst, eventueel nog een mogelijkheid gecreëerd worden t.b.v. het laden en lossen van vrachtauto’s

7.     BURCHTSTRAAT vanuit de richting NIEUWSTRAAT en ZUIDZANDSESTRAAT verboden in te rijden.

 

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

 

Hoogachtend,

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.    : 0117 452945

Fax    : 0117 451207

E-mail: info@lijstbabijn.nl