Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Vernieuwbouw Gemeentehuis. (10-03-2006). Brief aan de "nieuwe" Raad van de Gemeente Sluis.

Aan           : De nieuwe Raad van de Gemeente Sluis.
Onderwerp: Vernieuwbouw Gemeentehuis.
Oostburg, d.d. 10-03-2006,
 
 
Geachte heer/mevrouw,

Onder druk van het College en met name onder druk van de PvdA heeft de “vorige” Raad, niettegenstaande het door hen gestelde kader van 4,5 miljoen Euro, ingestemd met een “uitgekleed plan” van 7,5 miljoen Euro. Op de avond van deze besluitvorming stond ook de “voortzetting” van “Sluis aan Zee op de agenda. De PvdA had de coalitiegenoten, achter de schermen, in duidelijke bewoordingen laten weten dat “afkeuring” van het “vernieuwbouwplan” consequenties zou kunnen inhouden inzake “Sluis aan Zee”. Dat heet in de volksmond “Koehandel”.

Toelichting “Uitgekleed Plan”. Tijdens deze Besluitvormende Raadsvergadering werd er meerdere malen geschorst. Nadat de vergadering voor een eerste maal werd geschorst liep ik op Wethouder L.H. Wille toe, deze was in gesprek met Raadslid J.G. Meijer. Ik wachtte mijn beurt af en confronteerde de Wethouder met het feit dat hij naar aanleiding van mijn inspreekreactie m.b.t. de vernieuwbouw en met name de overschrijding van het budget bij de bouw van het M.F.C. te Sluis, de aanwezigen van verkeerde informatie had voorzien. De Wethouder had in zijn reactie gesteld dat ik bij het noemen van het overschrijdingspercentage helemaal abuis was en dit slechts 0,5% bedroeg. Raadslid Meijer steunde mij in deze en de Wethouder sprak over een erfenis van de voormalige Gemeente Sluis-Aardenburg en gaf vervolgens één en ander toe. Wat daarna gebeurde tart iedere verbeelding. Wethouder Wille ging over op het onderwerp “vernieuwbouw”, dit plan was op dat moment nog niet eens goedgekeurd door de Raad. Hij vertelde ons (Raadslid Meijer en ondergetekende) dat het plan dat door het College, waarvan hijzelf onderdeel uitmaakte, was voorgelegd een “uitgekleed plan” betrof. Hij voegde eraan toe dat indien hij de bouwopdracht als Wethouder zou krijgen, ik citeer: “Ik ga een volwaardig Gemeentehuis bouwen en niet één met een rieten dak” en vervolgde: “en als men het er niet mee eens is, dan sturen ze mij maar naar huis”. Hij voorspelde dat het bedrag van het in een eerder stadium door de Raad afgewezen “Plan Cordeel” van 9,2 miljoen Euro, ruim overschreden zou worden. Ik citeer: “Jullie (de Raad) gaan straks een plan goedkeuren dat veel duurder gaat uitvallen dan het destijds gepresenteerde Plan Cordeel”, einde citaat.

 

De feiten m.b.t. de vernieuwbouw werden tijdens het “live” lijsttrekkersdebat op Radio Scheldemond vanuit het Belfort te Sluis, en plein public (pas nadat de gespreksleider hem confronteerde met de toenmalige getuige Raadslid J.G. Meijer), nogmaals bevestigd door Wethouder c.q. lijsttrekker (twee petten) L.H. Wille.

 

Ik verzoek U bij deze dan ook, leden van de nieuwe Gemeenteraad van de Gemeente Sluis, met onmiddellijke ingang dit door de vorige Raad goedgekeurde plan ter discussie te stellen en tevens met name dhr. Wille ter verantwoording te roepen.

 

Vervolgens: indien schadeclaims vermeden kunnen worden of binnen aanvaardbare proporties vallen, stel ik voor het door de vorige Raad genomen besluit terug te draaien en daarna serieus aandacht te schenken aan het “plan FUNDEX”, dit betreft een ruw plan van ± 2,7 miljoen ex. B.T.W. inclusief dubbeldeks parkeergarage. (Bij het huidige plan ontbreekt het aan voldoende parkeergelegenheid en zult U wellicht ook nog eens een ondergrondse parkeergarage moeten incalculeren.)

 

Het is helaas gangbaar dat bij de bouw van overheidsgebouwen het afgesproken budget wordt overschreden. In dit specifieke geval echter, wordt door Wethouder Wille op voorhand al aangegeven dat het onvermijdbaar is dat er een substantiële overschrijding zal gaan plaatsvinden. Het zou m.i. laakbaar zijn deze feiten te negeren en door te gaan op de ingeslagen weg.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

 

In afwachting van Uw antwoord, verblijf ik,

 
 
 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg,

Tel.: 0117 452945

Fax: 0117 451207
E-mail: info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl