Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Aankleding rotondes Breskens. (17-02-2006) Brief aan de Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Aan           : De Raad en het College van de Gemeente Sluis.

Onderwerp: Aankleding rotondes Breskens.

Oostburg, d.d. 17-02-2006,

 
 

Geachte heer/mevrouw,

 

Naar aanleiding van een gesprek dat ik had met een lid van de Dorpsraad Breskens, doe ik U het hierna volgende verzoek toekomen.

 

Is het mogelijk, in samenspraak met Rijkswaterstaat, de rotondes in en om dit Vissersdorp van “passende decoratie” te voorzien?

De Dorpsraad heeft met dit doel voor ogen reeds een kleine verzameling bruikbare attributen bijeengebracht (boei, netten e.d.).

 

In de hoop dat U dit initiatief van de Dorpsraad te Breskens wilt steunen en de pinguïns die elders binnen de kern gepland zijn wilt terugsturen naar de Zuidpool waar ze thuis horen, verblijf ik in afwachting van Uw antwoord,

 
 
 

Hoogachtend, 

 

Lijst Babijn (Lijst 7)

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207,

E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl

 
N.B. De voorzitster heeft mij medegedeeld dat het standpunt m.b.t. de pinguïns niet door de Dorpsraad wordt gedeeld. Zij verzocht mij expliciet dit te vermelden.