Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verrijk Uw wijk. (24-02-2006) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan           : De Raad van de Gemeente Sluis.

Onderwerp: Verrijk Uw wijk.

Oostburg, d.d. 24-02-2006,

 

Geachte heer/mevrouw,

In Oostburg, de grootste kern binnen onze Gemeente Sluis, is helaas tot op heden nog geen “Stadsraad” van de grond gekomen. Dit is een doorn in mijn oog en daarom kom ik met een voorstel.

 

Het geld dat normaliter beschikbaar wordt gesteld aan een “Dorps -of  Stadsraad”, gaat al jaren aan de neus van de inwoners van Oostburg voorbij. (Het betreft hier een vast bedrag per inwoner, gerelateerd aan het totale aantal inwoners van de betreffende kern.) Dit bedrag mag, in samenspraak met de Gemeente, voor allerlei gemeenschappelijke doeleinden worden benut. (Voorbeeld: het verfraaien van rotondes etc.)

 
Voorstel.

Verrijk Uw wijk.

Onder het motto: “Heeft U een idee? De Gemeente betaalt mee”!

Een goed idee verdient uitvoering!

Mensen zitten vaak vol ideeën over hun eigen wijk, straat of buurt. Zij weten als geen ander waaraan hun wijk moet voldoen om er prettig te kunnen wonen. Met “Verrijk Uw wijk” kunnen inwoners hier actief aan meedoen. Met dit project kan de Gemeente, via een “wijkbudget”, de ideeën van bewoners in Oostburg financieren en op die wijze het ontbreken van een “Stadsraad” compenseren. Een éénmalige activiteit om elkaar beter te leren kennen. Of een (klein) sociaal project, zoals bewoners met verschillende culturen of achtergronden bijeen brengen. Of wilt U liever activiteiten voor kinderen of senioren? Ook kan bijvoorbeeld het idee voor een picknick in de zomer of een versierde boom met kerst worden ingediend. Lijst Babijn wil dus “wijkbudgetten” invoeren gebaseerd op de vergoeding waar een “Stadsraad” te Oostburg voor in aanmerking zou komen.

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

 

Hoogachtend, 

Lijst Babijn, (Lijst 7)

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg,

Tel.: 0117 452945, Fax: 0117 451207,

E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl

 
P.S. Wellicht zou dit een eerste aanzet kunnen zijn om te komen tot de oprichting van een Stadsraad in Oostburg. (Oostburg heeft in het jaar 1237 Stadsrechten verkregen.)