Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Gratis reflecterende veiligheidshesjes voor onze schoolgaande jeugd. (10-02-2006) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan           : De Raad van de Gemeente Sluis.

Onderwerp: Gratis reflecterend veiligheidshesje voor onze schoolgaande jeugd.

Oostburg, d.d. 10-02-2006,

 
 
 

Geachte heer/mevrouw,

 

Nu uit de recent gepubliceerde verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen blijkt dat het alom gewenste fietspad Groede-Oostburg er moet komen, onderkent men hiermee ook dat onze schoolgaande jeugd op dit traject gevaar loopt.

De Lijst Babijn stelt voor, in afwachting van de realisatie van deze voorziening, reflecterende veiligheidshesjes ter beschikking te stellen aan deze groep “zwakke” weggebruikers. Beter nog, neemt U in overweging alle scholieren te voorzien van dit levensreddende accessoire!

De kostprijs van een dergelijk veiligheidshesje is laag, zeker als dit in grotere aantallen tegelijk wordt besteld. Op een mensenleven staat geen prijs!

 

Hopende U bij deze overtuigd te hebben van het nut en de noodzaak, verblijf ik,

 
 
 

Hoogachtend,

 

Lijst Babijn (Lijst 7)

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg
Tel.     : 0117 452945
Fax      : 0117 451207,
E-mail  : info@babijn.nl
Website: www.lijstbabijn.nl