Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.) (30-01-2006) Persbericht aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM.
Onderwerp: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (W.M.O.).
Oostburg, d.d. 30-01-2006,


Geachte heer/mevrouw,

Dit is m.i. een ordinaire bezuinigingsoperatie waarvan we in de zeer nabije toekomst met z’n allen de wrange vruchten zullen gaan plukken.

Dit stelsel is gebaseerd op zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen vertrouwde woonomgeving blijven wonen. “Eigen bijdragen” zullen echter steeds verder oplopen en aan huis geleverde zorg zal daardoor steeds vaker onbetaalbaar worden. Daar komt nog bij dat U als zorgbehoevende eerst bij Uw kinderen en buren dient aan te kloppen voor hulp. U en ik begrijpen dat dit niet zal werken.

·        Lijst Babijn wil Gemeenteraadsleden en Maatschappelijke instanties aansporen de handen ineen te slaan om samen een actieplan op te stellen.

·        Onze Gemeente zou indien mogelijk, in de zin van wettelijk toegestaan, een “positieve koppeling” moeten leggen tussen de bestanden van de Sociale Dienst en de Belastingdienst om zo te bewerkstelligen dat iedereen automatisch de toeslagen ontvangt waar hij of zij recht op heeft. (Er zijn soms regelingen waarvan men niet op de hoogte is, of men geneert zich om te vragen waar men recht op heeft.)

·        Gratis openbaar vervoer voor ouderen en gehandicapten.

·        Vrijwilligerswerk dient te worden gestimuleerd. Het voorstel aan de Provincie, gratis verzekering voor vrijwilligers, dient zo spoedig mogelijk gestalte te krijgen. Vrijwilligerswerk is de motor van onze samenleving, zonder de inzet van deze mensen draait onze samenleving vierkant.

Lijst Babijn zal alles in het werk stellen en andere partijen met steekhoudende argumenten proberen te overtuigen, om onze ouderen en hulpbehoevende medemensen, waar mogelijk te ondersteunen.

 

Hoogachtend,

Lijst Babijn, (Lijst 7)

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.: 0117 452945,fax: 0117 451207,

E-mail: info@lijstbabijn.nl, Website: www.lijstbabijn.nl