Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Traumahelikopter. (+Bijlage) (28-10-2002) Brief aan Tweede Kamer.

Aan             : De Lijst Pim Fortuyn.
Onderwerp: Traumahelikopter. (+Bijlage)
Oostburg, d.d. 28-10-2002,
 
 
Weledelgestrenge heer/mevrouw,
 
D.m.v. het in de bijlage toegevoegde stuk willen wij van
de LIJST PIM FORTUYN ( Sluis ) U in kennis stellen van
een groot probleem c.q. misstand waar wij, de inwoners
van Zeeuws - Vlaanderen, in de toekomst het slachtoffer
van dreigen te worden ( ongeveer 107.000 inwoners ).
 
De aanvliegtijd van de Rotterdamse Traumahelikopter is
te lang, en daarom zijn wij aangewezen op de Brugse MUG-
eenheid, en die zou wat ons betreft in aanmerking moeten
komen voor een substantiele bijdrage.
 
Voor de prijs van € 0.50 per inwoner, gezamenlijk gedragen
door Het Rijk, De Provincie en De Gemeenten, zou deze voor
ons van levensbelang zijnde dienstverlening voor de
volgende jaren gewaarborgd zijn.
 
"Timing" is nu van essentieel belang; door de belichting in
de media, en het feit dat er op 20 - 11 - 2002 Gemeenteraads-
Verkiezingen plaatsvinden, wordt dit probleem nu breed
gedragen door de Zeeuws - Vlaamse bevolking en de politieke
partijen.
 
Hopende op Uw hulp en medewerking, verblijven wij.
 
Met vriendelijke groet.
 
 
Hoogachtend,
 
LIJST PIM FORTUYN ( Sluis )
p.a. Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.:  0117 452945
Fax.: 0117 451207
E-mail:
( François Babijn )