Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Traumahelikopter (M.U.G. Brugge). (21-10-2002) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

“Ons Zeeuwn bin zuunig.”

Aan : De Raad van de Gemeente Sluis.

Onderwerp: Traumahelikopter (M.U.G. Brugge).

Oostburg, d.d. 21-10-2002,

 
Geachte heren,
Wij, de inwoners van Zeeuws Vlaanderen, mogen onze zuiderburen dankbaar zijn voor het redden van vele levens gedurende de afgelopen jaren door de traumahelikopter van het St. Janshospitaal (Brugge).
Toen ondergetekende namens de LPF ( Sluis ) contact zocht met deze dienst i.v.m. ons onderzoek betreffende de haalbaarheid van een 24 uurs service,
kregen wij prompt een uitnodiging voor het bijwonen van een minisymposium betreffende deze helikopter. ( 17-10-2002 )
Tijdens deze bijeenkomst van Burgemeesters, Raadsleden, Provinciale Statenleden, Directieleden van Ziekenhuizen, Artsen diensthoofden spoedgevallen, Hoofdverpleegkundigen Spoedgevallen, Bevelhebbers Brandweerkorpsen en de Gouverneur van West Vlaanderen, kwam ons ter ore dat deze dienst noodlijdend is, en als de financiering voor het jaar 2002 niet rond komt mogelijkerwijs komt te vervallen. ( tekort dit jaar € 30000 )
Na met het schaamrood op de kaken aanhoord te hebben dat namens Nederland de Gemeenten Sluis-Aardenburg ( 12000 inw. ), Oostburg (13000 inw. ), Terneuzen (  35000 inw. ), Sas van Gent ( 8000 inw. ), Hulst ( 21000 inw. ) op een begroting van  € 400.000,--  in 2001 slechts  € 7.778,55 hebben bijgedragen om deze essentiËle hulpverlening mogelijk te maken, heb ik namens de LPF ( Sluis ) besloten een noodkreet te richten aan de Gemeenten, bedrijven en inwoners van Zeeuws-Vlaanderen om te proberen hier verandering in aan te brengen, zodat we onze Belgische vrienden in de toekomst weer recht in de ogen kunnen kijken, en wij in de komende jaren mogen blijven rekenen op hun hulp vanuit de lucht.
Gemiddeld praten we in Zeeuws-Vlaanderen over 35 interventies per jaar.
( verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, privé interventies en interhospitaal vervoer )
Afgelopen zomer werd ter hoogte van de zwingeul een 36 jarige dame gered, die voor gewone ambulances onbereikbaar was.
De tijdswinst die een helikopter boekt ten opzichte van een ambulance is van levensbelang. ( binnen 10 a 15 min. ter plaatse )
In afwachting van Uw reaktie verblijven wij.
 
Hoogachtend,
LPF ( Sluis )
p.a. Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg
Tel.:  0117 452945  Fax.: 0117 451207
( F. Babijn )