Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verzoek m.b.t. het plaatsen van vergaderdata (jaaroverzicht) Dorps -en Stadsraden op de Gemeentelijke website. (07-01-2006)

Aan           : Griffier Dhr. P.T.G. Claeijs.

Onderwerp: Verzoek m.b.t. het plaatsen van vergaderdata (jaaroverzicht) Dorps

                    –en Stadsraden op de Gemeentelijke website.

Oostburg, d.d. 07-01-2006,

 
 

Geachte heer Claeijs,

 

Is het mogelijk de vergaderdata (jaaroverzicht) van de Dorps –en Stadsraden te vermelden op de Gemeentelijke website?

Wellicht doet de Gemeente Sluis daar een groot aantal inwoners, waaronder mij, een groot plezier mee.

 

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

 
 
 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.       : 0117 452945
Fax.      : 0117 451207
E-mail  : info@lijstbabijn.nl

Website: www.lijstbabijn.nl