Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Ontpolderingen. WCT,Uitbreiding DOW, Plannen Boulevard, Euregiotuinen (26-07-2003) Brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan                : PZC/BN DE STEM.

Onderwerpen :  (1) Ontpolderingen

                         (2) WCT

                         (3) Uitbreiding DOW Benelux N.V.

                         (4) Plannen voor een “Boulevard” Nieuwvliet en Groede

                         (5) Euregiotuinen

Oostburg d.d. 26-07-2003,

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Ontpolderingen :

Onze voorouders hebben met gevaar voor eigen leven land op de zee veroverd, wat in de loop der jaren mede heeft bijgedragen aan onze welvaart.

Om nu dit kostbaar erfgoed ten bate van de natuur en uitbreiding waterberging terug te geven aan de zee vind ik erg kortzichtig en onacceptabel.

Ook wil ik in deze economisch zware tijden graag nog even onder de aandacht brengen dat met een dergelijk project enorme kosten gemoeid gaan, hetgeen ik kenmerk als onverantwoord financieel beleid.

De lengte van ons dijken bestand zal door ontpoldering toenemen waardoor de onderhoudskosten eveneens recht evenredig zullen toenemen. De bij een eerdere verdieping van de Westerschelde aangegane overeenkomst tot ontpolderen kunnen we m.i. afzetten tegen het op Europees niveau niet nakomen van het euro-stabiliteitspact en misschien meer relevant op wereldniveau het weigeren van de ondertekening van het Verdrag van Kyoto door met name de Verenigde Staten, Rusland en China.

Laat ons in de wereld niet langer te boek staan als het braafste jongetje van de klas en nu eensgezind een keihard standpunt innemen tegen ontpoldering.

 

WCT :

Het behouden en uitbreiden van werkgelegenheid zou in onze provincie na het ter ziele gaan van diverse bedrijven inmiddels hoog in het vaandel moeten staan;

maar wie schetst mijn verbazing, het behoud van een minuscuul stukje strand voorzien van een paar verdwaalde haaientanden met op de achtergrond industrie en bij hoog water geheel aan het zicht onttrokken, geniet de voorkeur boven het creëren van werkgelegenheid voor onszelf en vele generaties na ons.

Indien door dit ondoordachte beleid deze potentiële werkgever richting Antwerpen zou verdwijnen moet na verloop van tijd de Schelde waarschijnlijk weer worden uitgediept waardoor er aantoonbaar een veel groter natuuraandeel verloren zal gaan.

 

Uitbreiding DOW Benelux N.V. :

Door de Europese vogelrichtlijn wordt de door DOW Benelux N.V. gewenste uitbreiding abrupt een halt toegeroepen. We moeten ons natuurlijk wel realiseren dat deze werkgever voor ons gebied van levensbelang is en moeten beseffen dat hoe belangrijk de natuur ook is er dagelijks brood op de plank moet komen; het verdwijnen van een bedrijf als DOW Benelux N.V. uit onze regio zou voor onze plaatselijke economie de doodsteek betekenen.

 

Plannen voor een “Boulevard” Nieuwvliet en Groede :

West Zeeuws-Vlaanderen biedt ons en de toerist rust en ruimte.

De vraag rijst of het wenselijk is, laat staan economisch een verbetering zou opleveren, in ons gebied een kopie van de Belgische kust aan te leggen.

Bezint eer ge begint; er is geen weg terug !

 

Euregiotuinen :

Wij als inwoners van de Gemeente Sluis voelen ons behoorlijk om de tuin geleid.

Uit publicatie in de krant blijkt dat de voorgespiegelde financiële prognose bij lange na niet gehaald gaat worden. Ten eerste valt de ingecalculeerde Provinciale Subsidie behoorlijk lager uit. Ten tweede onderkend “het nieuwe bestuur” dat de tuin momenteel nog niets te bieden heeft, waardoor men vanaf september een gratis openstelling aankondigt, met wederom een inkomstenderving tot gevolg.

Om één en ander te compenseren stelt men een aantal bezuinigingsmaatregelen voor waaronder het bezuinigen op de beplanting. Velen stellen zich vragen bij deze specifieke bezuinigingsmaatregel, aangezien er toch van uitgegaan mag worden dat de tuin “het” grote trekpleister zou moeten gaan vormen. Eveneens maak ik mij grote zorgen over het feit dat de grote financier en garantsteller ( De Gemeente Sluis ) niet in het nieuwe bestuur is vertegenwoordigd.

 

 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207
E-mail :