Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

BeŽindiging lidmaatschap. (06-12-2005) (+Toelichting voor de pers).

Aan           : Het Bestuur van Gemeentebelangen.
Onderwerp: Beëindiging lidmaatschap. (+ Toelichting voor de pers).
Oostburg, d.d. 06-12-2005,
 
Geachte heren,
 

Ondergetekende François Babijn, heeft besloten met onmiddellijke ingang (d.d. 06-12-2005) zijn lidmaatschap te beëindigen.

Redenen:
1.     De VVD wilde mij niet in de Raad en had in een eerder stadium expliciet geëist dat Gemeentebelangen mij bij de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 niet op de lijst zou plaatsen, anders was wat hen betreft een lijstverbinding uitgesloten.
2.     Gemeentebelangen heeft destijds, ondanks schriftelijk en mondeling gemaakte afspraken, aan de druk van de VVD toegegeven om mijn naam niet op de verkiezingslijst te zetten. Dit werd tijdens een ledenvergadering bekrachtigd. 

3.     In een later stadium, bij de vaststelling van de lijst en de volgorde, besloot het Bestuur van Gemeentebelangen ťťnzijdig, dus zonder de VVD daarin te kennen, mij toch voor te dragen op plaats 8(= ongeveer plaats 25 van de verbindingslijst). Ook dit werd, voor mij onbegrijpelijk, wederom goedgekeurd door de leden tijdens een daaropvolgende ledenvergadering. Gezien het feit dat het Bestuur van Gemeentebelangen hiermee eerder gemaakte afspraken met de VVD niet nakwam heeft dit mede geleid tot de breuk tussen VVD en Gemeentebelangen.

4.     Tijdens de algemene ledenvergadering van 6 december j.l. heeft het bestuur van Gemeentebelangen wederom zijn toezeggingen aan mij niet gestand gedaan. Gezien deze ontwikkelingen is mijn vertrouwen ernstig geschaad en zijn daarmee mijn mogelijkheden om bij te dragen aan “het algemeen belang” in het geding gekomen.
 
Desondanks wens ik Gemeentebelangen succes bij de volgende Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006.
 
 
Hoogachtend,                                           
                                                                                      Oostburg, d.d. 06-12-2005,
François Babijn                                         
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.    : 0117 452945
Fax.   : 0117 451207
Toelichting
De VVD stelt in de persverklaring van d.d. 04-11-2005 met name de bekwaamheid (kwaliteit) van ondergetekende ter discussie.

Het bevreemdt mij dan ook ten zeerste dat er tot op de dag van vandaag op de website van de VVD West Zeeuws Vlaanderen (www.vvdwestzeeuwsvlaanderen.nl) vier stukken van mijn hand worden vermeld. De onderwerpen in deze stukken werden door mij niet alleen aangedragen maar tevens uitgewerkt en voorzien van de gewenste “ondertekeningen”.


Specificaties 

Ingezonden stukken:

1.     d.d. 19-06-2004, Bio-brandstof (koolzaad). / William Gijsel.

2.     d.d. 22-09-2004, Onveilige verbinding fietsvoetveer en wal Breskens. / Fractie.

3.     d.d. 10-01-2005, Bio energie (Co-vergisting). / William Gijsel.

Standpunten Fractie:

1.     d.d. 29-10-2004, Trauma Helikopter (M.U.G.).

Motie: Het onderwerp Gratis verzekering vrijwilligers (d.d. 24-02-2005) is weliswaar niet door mij aangedragen, maar op verzoek van Gemeentebelangen wel door mij uitgezocht en uitgewerkt.


 

Conclusie


 

Voor beide partijen, zowel Gemeentebelangen als de VVD, was ik wel goed genoeg om hun werk te doen, maar als het op zetelverdeling aankomt kan men mij missen als kiespijn.