Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Fiets-Voetveer Breskens-Vlissingen (12-11-2002) Brief aan Tweede Kamer.

“Het Zeeuwse Foetsieveer”

Aan            : Kamerlid……………………
Onderwerp: Fiets-Voetveer Breskens-Vlissingen.  
Oostburg 12-11-2002,
 
Weledelgestrenge heer/mevrouw,
 
Wij, de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, maken ons bezorgd over
de toekomst van de mensen die vanaf maart 2003 gebruik moeten
gaan maken van het “Fiets-Voetveer” tussen Breskens en Vlissingen.
O.i. zijn de tarieven ( zie bijlagen ) absurd hoog, en derhalve hopen wij,
de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, op Uw steun te mogen rekenen
in deze.
Als deze tarieven gehandhaafd blijven, vrezen wij dat door een te verwachten gebrek aan passagiers dat als gevolg daarvan zal ontstaan, in de nabije toekomst de vraag zal rijzen of het veer nog wel in een behoefte voorziet, en vervolgens uit de vaart genomen zal gaan worden. ( vandaar de kop boven dit stuk )
De geplande dienstregeling zal daar in de huidige vorm ook mede debet
aan zijn. 
Onder deze omstandigheden dreigen wij ten opzichte van de rest van ons
vaderland in een isolement te raken, en moeten wij ons heil gaan zoeken
bij onze zuiderburen. ( scholing, werk e.d. )
Ook economisch gezien zal het voor ons gebied een zware dobber worden,
want de mensen komen in de toekomst via de tunnel bij Terneuzen binnen,
en niet langer via Breskens.
Op de gevolgen voor het openbaar vervoer wil ik U ook nog even wijzen.
De busdiensten vanaf Breskens zullen onder druk komen te staan vanwege
het ontbreken van voldoende passagiers om rendabel te zijn; met alle
gevolgen van dien. Zelfs als het veer blijft varen zal het aanbod van passagiers dalen als gevolg van de beperkte capaciteit van de schepen.
 
Ik hoop, namens de inwoners van onze regio, te mogen rekenen op Uw begrip, steun en daadkracht.
 
Met de meeste hoogachting,
 
 
Francois Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg,
Tel.: 0117 452945, Fax.: 0117 451207, E-mail  :
 
P.S. Gehandicapten problematiek en het vervoer van gevaarlijke stoffen heb ik nog even buiten beschouwing gelaten.