Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Verkiezingsstrijd: geen steun voor gratis parkeren (Gemeente Sluis) (27-12-2005) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).

Onderwerp: Verkiezingsstrijd: geen steun voor gratis parkeren (Gemeente

                    Sluis). (PZC d.d. 24-12-2005)

Oostburg, d.d. 27-12-2005,

 
 
 

Geachte heer/mevrouw,

 

De verkiezingsstrijd binnen de Gemeente Sluis lijkt, ten koste van het belang van ons burgers, weer in alle hevigheid te zijn losgebarsten.

Het voorstel van de fractie D&T om in de periode oktober tot en met maart aan de kust, in Cadzand Bad en in het centrum van Oostburg betaald parkeren af te schaffen, werd door de meerderheid binnen de Raad verworpen.

Dit betekent niet dat er geen meerderheid te vinden is in de Raad die het eens is met dit voorstel. Dit betekent slechts dat men, nu vooral met de Gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, deze eer niet gunt aan één individuele partij.

Het slachtoffer van deze blinde verkiezingsstrijd zijn wij met z’n allen en in het bijzonder de ondernemers.

 

De motie van Nieuw West m.b.t. de realisatie van het alom gewenst fietspad tussen Groede en Oostburg, werd eveneens mede om die reden in de kiem gesmoord. Kijkt U straks de verkiezingsprogramma’s er maar op na, deze zullen stuk voor stuk de wens uitspreken om tot de realisatie van dit bewuste fietspad te komen.

Slotconclusie: het “algemeen belang” is, vooral in verkiezingstijd, ondergeschikt aan het partijbelang.

 
 
 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.    : 0117 452945

Fax.   : 0117 451207

E-mail: