Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Traumahelikopter (06-02-2004) Brief aan de Raad van de Gemeente Hulst.

Aan            : De Raad van de Gemeente Hulst.

Onderwerp : Rally van Hulst. (Traumahelikopter).

Oostburg, d.d. 06-02-2004,

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Gezien de betreurenswaardige ongevallen waarmee voorgaande edities van deze rally steeds gepaard gingen, is het niet ondenkbaar dat daar eventueel nog eens een traumahelikopter aan te pas zou kunnen komen.

Gezien het feit dat een groot gedeelte van Zeeland inclusief Hulst en omgeving onder “de vleugels” van de Belgische MUG ( traumahelikopter uit Brugge ) valt omdat de aanvliegtijd van de Rotterdamse helikopter te lang is, vraag ik mij af waarom de nieuwe Gemeente Hulst als enige Gemeente in Zeeuws-Vlaanderen weigert deze levensreddende organisatie financieel te ondersteunen. “Wel de lusten, niet de lasten?”
De nieuwe Gemeenten Sluis en Terneuzen leveren ieder hun bijdrage en de RABO-BANK zelfs een hele substantiële.
Navraag leert dat de vroegere Gemeente Hulst in het verleden wel jaarlijks een donatie deed, echter de nieuwe Gemeente Hulst meent dat het financieel ondersteunen van deze voor ons Zeeuws-Vlamingen van levensbelang zijnde organisatie geen taak van de Gemeente is maar van de Zorgverzekeraar of het Rijk. Vanwaar deze omslag? Het bevreemdt mij zeer en ik stel vast dat zij in deze sterk afwijken van het beleid dat bij hun Zeeuws-Vlaamse zustergemeenten gehanteerd wordt.
 
Gemeente Hulst ik verzoek U dan ook beleefd doch dringend bij de afweging wel of geen rally niet alleen de economische aspecten in ogenschouw te nemen en in het geval van het onthouden van een bijdrage aan de Belgische MUG Helikopter Uw mening in het “algemeen belang” spoedig te herzien.
 
In afwachting van Uw antwoord, verblijf ik,
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207

E-mail :

P.S. De kosten die per inzet van de Belgische MUG Helikopter door de zorgverzekeraar vergoed worden zijn niet kostendekkend.