Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Raadsvergaderingen "live" bij de burger thuis brengen. (14-07-2004) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad van De Gemeente Sluis.

 

Onderwerp : Raadsvergaderingen “live” via internet bij de burger thuis brengen.

                                         

Oostburg, d.d. 14-07-2004,

 
 
 
 

Geachte heer/mevrouw,

 

Ten behoeve van het “dualisme”, dat als doel heeft de politiek dichter bij de burger te brengen, zou men in overweging kunnen nemen de Raadsvergaderingen “live” bij die burger thuis te brengen via internet d.m.v. een voor beeldbewerking geschikte p.c. inclusief webcam te koppelen aan de geluidsinstallatie. ( Zie offerte in bijlage. )

 

Verder zou het systeem ingezet kunnen worden bij teleconferentie ( eventueel om verplaatsingskosten uit te sparen ).

En last but not least zou het waarschijnlijk als een welkome aanvulling ervaren worden bij een huwelijksvoltrekking alwaar familieleden door omstandigheden niet ter plaatse aanwezig kunnen zijn.

 

In afwachting van Uw reactie, verblijf ik,

 
 
 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg

Tel.      : 0117 452945

Fax.     : 0117 451207

E-mail :