Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Ontpolderen (03-11-2003) Ingezonden brief aan PZC/ BN DE STEM.

Aan             : PZC/BN DE STEM.
                     ( Bestemd voor rubriek ingezonden brieven. )
Onderwerp : Ontpolderen.
Oostburg, d.d. 03-11-2003,
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Onze voorouders hebben met gevaar voor eigen leven land op de zee veroverd

wat in de loop der jaren mede heeft bijgedragen aan onze welvaart.

Om nu dit kostbaar erfgoed ten bate van de natuur en uitbreiding waterberging terug te geven aan de zee vind ik erg kortzichtig en onacceptabel.

 
Afgezien van de enorme kosten die met een dergelijk project gepaard gaan mogen we in deze ook het menselijk aspect niet lichtvaardig ter zijde schuiven; het leed dat teweeg wordt gebracht aan getroffenen die have en goed verliezen dat vaak generaties lang in bezit is geweest en niet alleen stoffelijke doch ook emotionele waarde inhoudt zal immens zijn.
 
Laat ons tevens het feit dat we door aantasting van de capaciteit van de landbouw afhankelijker worden van het buitenland niet over het hoofd zien.
·        Ten eerste : de mogelijke verhoging voor de consument van de prijs van de producten die daar een gevolg van kan zijn.
·        Ten tweede : onder bepaalde omstandigheden is het van levensbelang dat een land in zijn eigen behoefte kan voorzien; een feit, dat de generatie die de tweede wereldoorlog heeft meegemaakt, zal onderschrijven.
 
Moet Nederland verplicht ontpolderen i.v.m. de verdieping van de Westerschelde?
·        Wie houdt er zich aan het ondertekende Euro-stabiliteitspact?
·        Welke landen hebben het verdrag van Kyoto ondertekend en houden zich daaraan?
 
Laat ons in de wereld niet langer te boek staan als het braafste jongetje van de klas en nu eensgezind een keihard standpunt innemen tegen ontpoldering.
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207

E-mail :