Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Euregiotuinen ( 03-08-2004) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM.
                  ( Bestemd voor rubriek ingezonden brieven. )
Onderwerp: Euregiotuinen.
Oostburg, d.d. 03-08-2004,
 
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Het project “Euregiotuinen” werd in eerste instantie aangeboden aan de toenmalige zelfstandige Gemeente Aardenburg, later aan De Gemeente Sluis/Aardenburg. Tot twee maal toe werd het aanbod afgewezen met de argumentatie dat het financieel niet haalbaar was. Ondanks deze feiten haalde de toenmalige Gemeente Oostburg het project met open armen binnen.
 
Toen het eerste stichtingsbestuur zich ontfermde over het project “Euregiotuinen” leek het achteraf of men een stel vierjarige kleuters het beheer had gegeven over een snoepwinkel zonder daarop toezicht te houden.
Dit bleek mede uit de conclusies en aanbevelingen n.a.v. een door De Provincie ingesteld onderzoek ( zie bijlage ):
1.     Verwevenheid bestuursleden Stichting en betrokken bedrijven lijkt groot.
2.     In de toekomst dient er op projecten van een bepaalde omvang beter controle uitgeoefend te worden.
 
De Nieuwe Gemeente Sluis kreeg te maken met deze “erfenis” en moest om de continuïteit te waarborgen een beslissing nemen of aan het project een nieuwe financiële injectie gegeven zou worden. Mede op basis van de conclusies en prognoses van het externe onderzoeksbureau Oxford Services B.V. dat bezoekersaantallen van 55.000 in 2004 oplopend naar 154.000 in 2007 voorzag en de uitspraak van toenmalig waarnemend Burgemeester Brommet, dat indien het project in dat stadium afgeblazen zou worden, we de komende 10 jaar niet langer in aanmerking zouden komen voor Europese dan wel landelijke subsidies ( onzin ), heeft men toen besloten opnieuw een bedrag te doneren en tevens vijf  ha. “tuingrond” aan te kopen tegen bouwgrondprijzen ( € 300.000,-- ).
Saillant detail is dat toen de garantstelling van € 750.000,-- t.b.v. continuering Euregiotuinen de eerste keer op de Raadsagenda stond voor besluitvorming, toenmalig waarnemend Burgemeester Brommet aangekomen bij dat punt de vergadering schorste en na rijp beraad besloot dit punt van de agenda te schrappen om daarmee volgens hem “te voorkomen dat er een verkeerde beslissing zou worden genomen”. 
 
Nu het “nieuwe” stichtingsbestuur de handdoek in de ring heeft gegooid, vingerwijzend naar het voormalige stichtingsbestuur, mogen we voorlopig de balans van het geheel opmaken:
1.     Het heeft ons burgers tot op heden naar schatting ongeveer € 5 miljoen gekost.
2.     De kans bestaat dat De Gemeente € 900.000,-- aan verkregen subsidies dient terug te betalen.
 

Navraag bij gerenommeerde tuincomplexen leert ons dat het is utopisch is te veronderstellen dat “Euregiotuinen” op korte danwel lange termijn winst had kunnen opleveren. Echter onder leiding van een ter zake kundige en door een strikt financieel beleidsplan te volgen had dit project evenwel in etappes gerealiseerd kunnen worden en op termijn voor een toeristische meerwaarde kunnen zorgen in ons gebied eventueel inclusief een slechtweervoorziening ( vlindertuin of ambachtelijke winkeltjes e.d., in samenspraak met plaatselijke horeca, het geheel gecompleteerd met een (huifkar)verbinding naar het centrum van Oostburg ).

 

Als laatste wil ik eenieder er op wijzen dat de waterhuishouding ( niet alleen m.b.t. de draînage ) i.c.m. de kwaliteit van de grond het gebied voor het overgrote deel ongeschikt maakt voor tuinaanleg.

Nu dat het project “Euregiotuinen” geflopt is, spreek ik de hoop uit dat het geheel niet uit handen gegeven zal worden voor een symbolische Euro aan iemand die er vervolgens een andere bestemming aan geeft, subsidies opstrijkt en uitgewoond en leeggezogen het probleem weer teruglegt bij de Gemeente en zeker niet aan iemand die mede verantwoordelijk geacht mag worden voor dit debâcle!

 

Hoogachtend,

 

François Babijn

Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207
E-mail :