Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"Kaalslag" sociale voorzieningen. (21-09-2004) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM. (Bestemd voor rubriek “ingezonden brieven”.)
Onderwerp: "Kaalslag" sociale voorzieningen.
Oostburg, d.d. 21-09-2004,
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Generaties lang is er “strijd” gevoerd en hard gewerkt om onze voorzieningen en “sociale zekerheden” op te bouwen.

Nu, onder leiding van en in samenspraak met CDA Premier Balkenende, breekt het huidige kabinet al deze in het verleden verworven rechten en voorzieningen stelselmatig en in hoog tempo af.

Wederom dreigen de zwakkeren binnen onze maatschappij het slachtoffer te worden van de in mijn ogen asociale maatregelen die deze kabinetsperiode kenmerken. Zou het misschien geen toeval zijn dat Premier Balkenende plotseling met spoed in het ziekenhuis moest worden opgenomen!?

                  

Op Europees vlak heeft “onze” Premier zich voor de volle 100% ingezet om de toetreding van de 10 Oostbloklanden te realiseren, met alle gevolgen van dien voor onze arbeidsmarkt en “welvaart”. Nu maakt hij zich wederom hard voor de  toetreding van Turkije.

Wordt het zo langzamerhand niet eens tijd dat het kabinet haar prioriteiten verlegt!?

Tevens zou men, om het solidariteitsgevoel te stimuleren, in overweging kunnen nemen de 30% salarisverhoging voor bewindslieden, ingaande bij de volgende kabinetsperiode, terug te draaien.

 

Als we Dhr. Balkenende samen met het huidige kabinet de kans geven “het karwei” af te maken zal dit verregaande consequenties hebben voor de door ons in het verleden verworven rechten op sociale voorzieningen welke in het leven zijn geroepen ter bescherming van met name die mensen die het echt nodig hebben.

 
Hopende dat de zwakkeren binnen onze samenleving in de toekomst op enig mededogen van onze bewindslieden mogen rekenen, verblijf ik,
 
 
 
Hoogachtend,

 

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg,
Tel.: 0117 452945, Fax.: 0117 451207, E-mail