Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Euregiotuinen partycenter/discotheek? (Overlast). (09-05-2004) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad van de Gemeente Sluis.
 
Onderwerp : Euregiotuinen partycenter/discotheek?
 
Oostburg, d.d. 09-05-2004,
 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Naar aanleiding van het gehouden “popconcert” d.d. 08-05-2004 in een tent op het terrein van Euregiotuinen in de Nieuwstraat te Oostburg vraag ik mij af of er een bestemmingsplanwijziging aangevraagd is en verleend is.
Verder vraag ik mij af met welke frequentie Euregiotuinen dergelijke evenementen gaat organiseren; dit met het oog op de geluidsproductie die met zulke evenementen gepaard gaat.
Bij de aanvraag tot het bouwen van een discotheek dient men aan allerlei normen te voldoen (met name geluidsnormen) en krijgen tevens omwonenden (ook het Antonius Ziekenhuis) de kans om  bezwaar in te dienen.
Daardoor rijst eveneens de vraag of dit geen oneigenlijke concurrentie is ten opzichte van andere discotheken.
Als laatste heb ik geconstateerd dat de politie met 4 voertuigen aanwezig was. Gaat dit ten koste van de inzetbaarheid in andere gebieden? Wie draait er op voor de kosten? Had de politie toestemming verleend?
 
In afwachting van Uw antwoord, verblijf ik,
 
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207

E-mail :