Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Spreekuur Burgemeester (28-05-2004) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad van De Gemeente Sluis.

Onderwerp : Spreekuur Burgemeester.
Oostburg, d.d. 28-05-2004,
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Hoe staat U tegenover een voorstel om een wekelijks spreekuur bij de Burgemeester in te voeren waarin de burger de mogelijkheid wordt geboden zijn of haar grieven kenbaar te maken aan hem of vragen te stellen zonder afspraak vooraf?
 
Dit systeem wordt o.a. in De Buurgemeente Maldegem met succes toegepast door Burgemeester J. De Roo ( 2 X per week zelfs ).
 
Het werkt drempelverlagend; hiermede kan de Burgemeester nauwer contact met de inwoners onderhouden en mede daardoor te weten komen wat er leeft onder de bevolking, wat de problemen zijn en daarmee krijgt hij de mogelijkheid om in een vroeg stadium “bij te sturen” waardoor een aantal problemen eventueel voorkomen kunnen worden.
 
Hopende op een positieve reactie Uwerzijds, verblijf ik,
 
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207
E-mail :