Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Zwemmen in Oostburg op "eigen risico". (29-03-2003) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

“Luctor et Emergo”
 
 
 
 
Aan            : De Raad van de Gemeente Sluis.
 
Onderwerp : Zwemmen in Oostburg op “eigen risico”.
 
Oostburg, d.d. 29-03-2003.
 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Naar aanleiding van diverse klachten over het ontbreken van toezicht tijdens het zwemmen in zwembad “De Veerhoek” in Oostburg ( Gemeente Sluis ) verzoek ik U de uitbater hierop aan te spreken om te voorkomen dat er onschuldige slachtoffers gaan vallen.
 
Mocht dit niet tot de taak van de Gemeente behoren verzoek ik U, in het “algemeen belang”, de met controle belaste instanties onverwijld in kennis te stellen.
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207
E-mail :  
P.S. Uitbater, de heer Lievens zelf, is niet gediplomeerd; dus niet bevoegd om
        zelfstandig toezicht uit te oefenen.