Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Ontpolderen (03-11-2003) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan             : De Raad van De Gemeente Sluis.
 
Onderwerp : Ontpolderen.
 
Oostburg, d.d. 03-11-2003,
 
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Onze voorouders hebben met gevaar voor eigen leven land op de zee veroverd,

wat in de loop der jaren mede heeft bijgedragen aan onze welvaart.

Om nu dit kostbaar erfgoed ten bate van de natuur en uitbreiding waterberging terug te geven aan de zee vind ik erg kortzichtig en onacceptabel.

Ook wil ik in deze economisch zware tijden graag nog even onder Uw aandacht brengen dat met een dergelijk project enorme kosten gemoeid gaan,

hetgeen ik kenmerk als onverantwoord financieel beleid.
De “binnendijken” zullen op “zeeniveau” gebracht dienen te worden en tevens zal de lengte van ons dijken bestand door ontpoldering toenemen waardoor de onderhoudskosten eveneens recht evenredig zullen toenemen. De bij een eerdere verdieping van de Westerschelde aangegane overeenkomst tot ontpolderen kunnen we m.i. afzetten tegen het op Europees niveau niet nakomen van het euro-stabiliteitspact en misschien meer relevant op wereldniveau het weigeren van de ondertekening van het Verdrag van Kyoto door een groot aantal landen.
 
Het menselijk aspect mogen we in deze ook niet lichtvaardig ter zijde schuiven; het leed dat teweeg wordt gebracht aan getroffenen die have en goed verliezen dat vaak generaties lang in bezit is geweest en niet alleen stoffelijke doch ook emotionele waarde inhoudt zal immens zijn.
 
De stelling dat de landbouw ons alleen maar geld kost en slechts m.b.v.
subsidies op de been wordt gehouden zal door velen onderschreven worden.
Laat ons echter het feit dat we door aantasting van de capaciteit van de landbouw afhankelijker worden van het buitenland niet over het hoofd zien.
·        Ten eerste : de mogelijke verhoging voor de consument van de prijs van de producten die daar een gevolg van kan zijn.
·        Ten tweede : onder bepaalde omstandigheden is het van levensbelang dat een land in zijn eigen behoefte kan voorzien; een feit, dat de generatie die de tweede wereldoorlog heeft meegemaakt, zal onderschrijven.
 
Laat ons in de wereld niet langer te boek staan als het braafste jongetje van de klas en nu eensgezind een keihard standpunt innemen tegen ontpoldering.
 
 
 
Hopende onder U medestanders gevonden te hebben en tevens tegenstanders tot andere inzichten te hebben gebracht, verblijf ik,
 
 
 
Hoogachtend,
 

François Babijn

Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207

E-mail : 

 
P.S. N.B. Indien we de aangegane overeenkomsten niet kunnen terugdraaien
       zouden we misschien kunnen kijken naar mogelijkheden die projecten als
       Kloosterzande en Sluis aan Zee ons eventueel kunnen bieden.