Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Naam Multifunctioneel Centrum Sluis (11-07-2003)

Aan             : De Gemeente Sluis.
 
T.a.v.          : Dhr. Stefan Bosman.
 
Onderwerp : Multifunctioneel Centrum Sluis zoekt naam.
 
Oostburg, d.d. 11-07-2003,
 
Geachte heer,
 
Naar aanleiding van de door de Gemeente geplaatste oproep om een bijdrage te leveren aan het zoeken naar een passende naam voor ons Multifunctionele Centrum Sluis in wording doe ik U bij deze de hierna volgende suggesties aan de hand :
                Multifunctioneel Centrum “Jantje van Sluis”
                                                           “Sluis aan Zee”
                                                           “Aan De Zwingeul”
                                                           “Prins Maurits” ( heeft Sluis in 1604
                 bevrijd van het Spaanse juk.)
                                                           “Euregio”
                                                           “1290” ( stadsrechten )
                                                           “Het Algemeen Belang”
                                                           “Voor Ons Allen”
                                                           “Nil Volentibus Arduum” ( niets is moeilijk
                 voor hen die willen.)
                                                           “Deo Volente”
                                                           “Symbiose”
                                                           “Sluis Internationaal”
                                                           “De Fusie”
                                                           “Grenzenloos”
                                                           “Sluis De Parel van Zeeland”
                                                           “De Overbrugging” ( culturen / grenzen )
 
Hopende U hiermede van dienst te zijn geweest, verblijf ik,
 
Met vriendelijke groet,
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg.    Tel.: 0117 452945 / Fax.: 0117 451207
E-mail :