Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"Grensoverschrijdend Toerisme" (25-03-2003) Reactie Burgemeester E.J. Brommet.

Uw mails m.b.t. dit onderwerp heb ik ontvangen.

Voor zover aan de raad gericht zal uw mail daar ingebracht worden als ingekomen
stuk.
Uw suggestie m.bt. een vlonder aan belgische zijde zal doorgeleid worden naar
de internationale Zwincommissie, die op dit moment bezig is aan een plan voor
de toekomstige ontwikkelingen in het Zwin, die ook een mogelijke vergroting
inhouden en een verlegging van de getijdegeul naar Belgische kant. Uw suggestie
kan in dat kader worden afgewogen. Ik heb hem daarom doorgegeven aan dhr,.Johan
Provoost, die de gemeente in de Zwincommissie vertegenwoordigt.
E.J. BrommetCiteren Francois Babijn

> "Grensoverschrijdend Toerisme"
> ----- Original Message -----
> From: Francois Babijn
> To: Gemeente Sluis
> Sent: Tuesday, March 11, 2003 2:10 PM
> Subject: Grensoverschrijdend Toerisme.
>
>
> "Grensoverschrijdend Toerisme".
>

>

>

>

>
> Aan            : De Raad van de Gemeente Sluis.
>

>
> Onderwerp : Vaste Oeververbinding Zwin.
>

>
> Oostburg, d.d. 11-03-2003.
>

>

>

>

>

>
> Geachte heer/mevrouw,
>

>
> Tijdens de periode dat "ons Zwin" ( België + Nederland ) afgesloten was met
> een begaanbare zanddam is uit de vele positieve reacties gebleken dat er
> een
>
> behoefte bestaat aan een permanente ontsluiting van dit unieke
> natuurgebied.
>

>
> Deze ontsluiting zou kunnen geschieden middels een gelijkaardige "vlonder"
>
> zoals die zich reeds aan de Nederlandse zijde bevindt, zonder het landschap
> te verstoren.
>

>
> De financiering zou gezamenlijk door de Gemeente Sluis en de "buurgemeente"
>
> Knokke-Heist gedragen kunnen worden.
>

>
> Hopende U hiermede op een idee gebracht te hebben, en tevens een impuls te
> geven aan de "grensoverschrijdende samenwerking", verblijf ik,
>

>

>
> Hoogachtend,
>

>
> François Babijn
>
> Bakkersstraat 59
>
> 4501 RB Oostburg
>
> Tel.      : +31(0)117452945
>
> Fax.     : +31(0)117451207
>
> E-mail :