Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"Grensoverschrijdend Toerisme". (11-03-2003) Reactie Wethouder D. Lannoy Knokke (BE).

Waarde,
Dergelijke voorstellen moeten op hoger niveau behandeld worden.
Wel geen slechts voorstel,
                            D.Lannoy
-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Francois Babijn
Verzonden: dinsdag 11 maart 2003 15:51
Aan: dannylannoy
Onderwerp: Grensoverschrijdend Toerisme.

“Grensoverschrijdend Toerisme”.
 
 
 
 
Aan            : De Gemeente Knokke-Heist.
                    T.a.v. De Heer Schepen Danny Lannoy.
 
Onderwerp : Vaste Oeververbinding Zwin.
 
Oostburg, d.d. 11-03-2003.
 
 
 
 
 
Geachte heer Lannoy,
 
Tijdens de periode dat “ons Zwin” ( België + Nederland ) afgesloten was met een begaanbare zanddam is uit de vele positieve reacties gebleken dat er een
behoefte bestaat aan een permanente ontsluiting van dit unieke natuurgebied.
 
Deze ontsluiting zou kunnen geschieden middels een gelijkaardige “vlonder”
zoals die zich reeds aan de Nederlandse zijde bevindt, zonder het landschap te verstoren.
 
De financiering zou gezamenlijk door de Gemeente Sluis en de “buurgemeente”
Knokke-Heist gedragen kunnen worden.
 
Hopende U hiermede op een idee gebracht te hebben, en tevens een impuls te geven aan de “grensoverschrijdende samenwerking”, verblijf ik,
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : +31(0)117452945
Fax.     : +31(0)117451207
E-mail :