Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Goed idee? (28-04-2003) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad van De Gemeente Sluis.
Onderwerp : Goed Idee?
Oostburg, d.d. 28-04-2003.
Geachte heer/mevrouw,
 
Wedstrijd :  Wie heeft de mooiste tuin in De Gemeente Sluis.
( Dit stimuleert het onderhoud en aanzien van tuinen binnen de Gemeente.)
 
Verboden toegang voor huisdieren op het strand van 01 maart t./m. 30 september. ( I.v.m. hygiëne en overlast.)
 
Mensen die hun hond uitlaten op openbare plaatsen dienen verplicht een zakje bij zich te hebben om eventuele uitwerpselen terstond te kunnen verwijderen.
( Zo kunnen toeristen en winkelend publiek zich concentreren op de etalages i.p.v. op het trottoir en kunnen kinderen zorgeloos gebruik maken van openbare speelterreinen.)
 
Rotondes inplanten of inzaaien met laagblijvende bloemen en planten.
 
Natuurgebied “Het Grote Gat” gedeeltelijk inrichten als park met toegang voor het publiek. ( Inplanten van bomen dennen en struiken, aanleg wandelpaden, eventueel educatief traject.) ( Aanleg door langdurig werklozen en/of mentaal gehandicapten onder begeleiding om kosten te drukken.)
 
Jaarlijks een fietstocht organiseren door de kernen van De Nieuwe Gemeente Sluis met eventueel daaraan verbonden een prijsvraag. ( Oplossen van raadsels /
beantwoorden van vragen.) ( Doelstelling : Het bevorderen van toerisme en het
entertainen van die toeristen. / De nieuwe Gemeente Sluis op de kaart zetten.)
 
Grond beschikbaar stellen voor aanleg moestuintjes. ( I.v.m. verslechterende economische situatie.)
 
En maal per jaar “Dag van De Politiek” organiseren op scholen om zo de afstand tussen jeugd en politiek te verkleinen. ( De jeugd is onze toekomst.)
 
Hopende hiermede een bijdrage te hebben geleverd aan het algemeen belang,
verblijf ik,
 
Hoogachtend,
 
François Babijn / Bakkersstraat 59 / 4501 RB Oostburg

Tel.: 0117 452945 / Fax.: 0117 451207 / E-mail :