Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Zwembad IJzendijke (25-04-2003) Brief aan Raadsleden.

Aan           : Raadslid...................

Onderwerp: Zwembad IJzendijke.

Oostburg 25-04-2003,

 

Geacht Raadslid,
 
Naar aanleiding van de Raadsvergadering afgelopen donderdag
d.d. 24-04-2003 zit ik met een brandende vraag inzake de exploitatie
van het zwembad in IJzendijke.
 
Hoe is het mogelijk dat Wethouder L. Wille, naar aanleiding van een
persoonlijk onderhoud met de uitbater Dhr. F. Lievens, de Raad het
advies geeft een in de nabije toekomst te verwachten aanvraag voor
een bedrag van  € 12.000,-- subsidie goed te keuren, nadat hij zelf die toezegging dus reeds aan deze meneer Lievens gedaan heeft en dit terwijl
er nog geen uitspraak is gedaan inzake het onderzoek, dat Dhr. Wille nota
bene zelf gestart is, naar eventuele malversaties betreffende de uitbating
van dit zwembad door die zelfde meneer Lievens. 
 
Is dit een voorbeeld van “dualisme”, of worden er hier regels met voeten
getreden?
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Hoogachtend,
 

François Babijn.

Bakkersstraat 59

4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207

E-mail :


P.S. Dhr. Lievens heeft de afgelopen jaren behoorlijk wat subsidie
opgestreken.
De opmerking die ik hierbij wil maken is dat deze subsidie m.i.
waarschijnlijk bedoeld was om een volwaardig zwembad inclusief
badmeester uit te kunnen baten.
Volgens de mij ter beschikking staande informatie heeft Dhr. Lievens
de maximale diepte van het bad laten aanpassen ( max.1,40m. ) om zo
een badmeester uit te kunnen sparen en is zodoende volgens mij een deel van
deze subsidie onterecht geïncasseerd.