Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Ontpolderen (13-01-2004) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

 

Aan            : De Raad van De Gemeente Sluis.
Onderwerp : Actie tegen Ontpolderen.
Oostburg, d.d. 13-01-2004,
                             
 
 
 
Geachte heer mevrouw,
 
Bij deze doe ik U een paar stukken toekomen m.b.t. ontpolderen; hopelijk dragen deze stukken er toe bij dat U zich in de toekomst kunt conformeren aan het in mijn ogen enige juiste standpunt.
 
Ik spreek de hoop uit vervolgens op Uw steun te mogen rekenen opdat de Gemeente Sluis de andere Zeeuws-Vlaamse Gemeenten zal kunnen overtuigen om gezamenlijk strijd te voeren tegen het “voornemen” om over te gaan tot ontpolderen.
 
Er op rekenende dat U ons, de inwoners van Zeeuws-Vlaanderen, niet in de steek zult laten in deze belangrijke kwestie, verblijf ik,
 
 
 

Hoogachtend,


 François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207
E-mail :