Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

(1) Aantasting natuur. (2) Munitiedump. (27-06-2003) Brief aan Wethouder J.J. Provoost.

Aan                : Wethouder J.J. Provoost
 
Onderwerpen : ( 1 ) Aantasting natuur ter hoogte van het strand
                                met bestemming naaktrecreatie.
 
                        ( 2 ) Munitiedump zandbank Paardenmarkt ter hoogte van
                                Knokke-Heist ( Be ). ( + bijlage )
 
Oostburg, d.d. 27-06-2003.
 
 
 
 
Geachte Wethouder Provoost,
 
Naar aanleiding van ons persoonlijk onderhoud op
donderdagavond d.d. 26-06-2003 doe ik U volgens
afspraak het gevraagde schriftelijk toekomen. ( +
bijlage )
 
 
 
( 1 ) Aantasting natuur ter hoogte van het strand met
       bestemming naaktrecreatie.
 
Diverse klachten hebben mij bereikt naar aanleiding
van het ter plaatse egaliseren van een stuk nieuwe
duinaanwas. Deze maatregel zou zijn genomen omdat
er op die plaatsen “ongeoorloofde handelingen” zouden
plaatsvinden.
 
In Bredene ( België ) kampt men met hetzelfde probleem;
aldaar heeft men een politieambtenaar ingezet ( incognito )
om één en ander proberen te voorkomen.
 
Namens alle klagers en mijzelf hoop ik dat U kunt verhinderen
dat er in de toekomst nog zulke maatregelen zullen worden
getroffen en er gezocht zal worden naar alternatieven die de
ons zo dierbare natuur sparen.
 
Bij voorbaat dank.
 
 
 
 
 
( 2 ) Munitiedump zandbank Paardenmarkt ter hoogte van
        Knokke-Heist ( Be ).
 
 
 
In het kader van de voorgenomen aanleg van een windmolenpark
op de Thornton zandbank ( 60 molens van aanzienlijke afmeting )
voor de kust van Knokke en Cadzand en de geplande werkzaamheden
in “Het Zwin” wil ik U er op attenderen dat er na WO 1 en WO 2
op de zandbank Paardenmarkt ter hoogte van Knokke ( zie zeekaart
verboden te ankeren en te vissen ) op een diepte van 4 à 5 m. naar
schatting tussen de 35.000 en 115.000 ton munitie is gedumpt, waarvan
een groot gedeelte mosterdgas bevat.
 
Die werkzaamheden en ingrepen zouden van invloed kunnen zijn
op deze “tijdbom”. ( stroming kan wijzigen, afzetting van sediment
kan de druk verhogen e.d. )
 
Mosterdgas lost niet op in zeewater en zou vroeg of laat voor “problemen”kunnen gaan zorgen. Ik verzoek U derhalve het “Rampenplan”
van De Gemeente Sluis uit te breiden met een specifiek hoofdstuk inzake
wat te doen bij vrijkomen mosterdgas.
 
In de bijlage wordt één en ander in detail toegelicht.
 
In afwachting van Uw reactie verblijf ik,
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207
E-mail :