Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Windmolenbetoog (17-04-2005) Verzonden aan de Raadsleden van de Gemeente Sluis.

Windmolenbetoog.
 

Ik neem U mee 400 jaar terug in de tijd.

Omstreeks die periode verbeterde Galileo Galilei de telescoop.

Door middel van deze telescoop kon hij het bewijs leveren dat niet de aarde, maar de zon het middelpunt was waaromheen alles draaide.

In die tijd had de kerk het voor het zeggen en éénieder die het waagde de “waarheden” van dit instituut in twijfel te trekken, werd verketterd en vervolgens door de door hen ingestelde en geleide inquisitie “het zwijgen opgelegd”.

Kortom de feiten werden genegeerd.

 

U denkt, zoiets is in de tegenwoordige tijd ondenkbaar? Niets is minder waar.

In Den Haag heeft men de beschikking over alle rapporten m.b.t. windmolens en men kent de daarin wetenschappelijk onderbouwde negatieve feiten, nochtans worden deze feiten bewust genegeerd. Men gaat door op de ingeslagen weg, met wederom een schandaal in de orde van grote van het “Betuwelijnschandaal” in het vooruitzicht.

De feiten kort samengevat zijn:

  1. rendement slechts 18%. (Gas, olie en kolengestookte centrales 45%, kerncentrale 94%.)
  2. Co2 voordeel miniem omdat conventionele centrales moeten blijven meedraaien om uitval op te kunnen vangen.
  3. betrouwbaarheid energieleverantie komt in gevaar.
  4. offshore windpark Denemarken (2 jaar oud) is een fiasco.
  5. windmolenparken kunnen calamiteiten veroorzaken omdat ze blinde vlekken veroorzaken op radar (scheepvaart, luchtvaart). (Zie bijlage.)
 
Als ik me beperk tot onze Gemeente Sluis, stel ik vast dat de Gemeenteraad een beslissing dient te nemen over het wel of niet bijplaatsen van maximaal vijf molens op het grondgebied van Hoofdplaat. Het betreft dus niet een aantal van 8, 34 of 62 waar eerder sprake van was. Indien de Raad negatief beschikt, raakt dus niet de gehele agrarische sector binnen de Gemeente Sluis gedupeerd, maar slechts de twee “neven Thomaes”.

De inkomstenderving, van het door Wethouder Wille genoemde bedrag van zes nullen voor de komma, dient men af te zetten tegen het wegvallen van eventuele schadeclaims. (Zie ingezonden stukken Raadsvergadering d.d. 24-02-2005 waaronder nr. 87 Village Scaldia; claim 6 miljoen Euro.) Hoe de Wethouder aan een dergelijk hoog bedrag komt is mij tevens een raadsel, gezien het feit het hier een investering van 5 x 2 miljoen = 10 miljoen Euro betreft (zie discussienota).

 

Als laatste wil ik U er op wijzen, dat “het volk”, met name de inwoners van Hoofdplaat, zich reeds op een democratische wijze en in een overdonderende meerderheid (85%) hebben uitgesproken tegen de komst van nog eens vijf windturbines.

 

Ook de Gemeenteraden van Hulst, Terneuzen en Utrecht hebben windmolenparken afgeblazen. Immers deze Raden waren er niet van gecharmeerd, dat zonder het volk erin te kennen via zgn. convenanten, windmolenparken zouden worden opgezet.

Nu dreigen de inwoners van Hoofdplaat te worden genegeerd. 

  

Ik spreek dan ook de hoop uit, dat U leden van de Raad, vertegenwoordigers van “het volk”, de enige juiste en verantwoorde beslissing zult nemen. De Gemeenteraden van Hulst, Terneuzen en Utrecht hebben reeds het goede voorbeeld gegeven.

 

François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.     : 0117 452945
Fax.    : 0117 451207

E-mail: