Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Veiligheid Dijkenbestand (02-11-2004) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

 
“Luctor et Emergo” 
 
Aan            : PZC/BN DE STEM ( bestemd voor rubriek ingezonden brieven ). 

Onderwerp : Veiligheid Dijkenbestand.

Oostburg, d.d. 02-11-2004,

 

Geachte heer/mevrouw,

 

15% van ons dijken bestand in Nederland is nog steeds niet op DELTA hoogte gebracht; over de veiligheid van 35% van onze dijken bestaat gerede twijfel.

Binnendijken zijn vaak verwaarloosd.
Een rapport betreffende golfbelasting bevestigt het feit dat Zeeland een “zwakke schakel” is.
 
Tot 2010 hebben in ons land rivierdijken de prioriteit, maar wie garandeert onze veiligheid tot die tijd?

Nu men de derde verdieping van de Westerschelde heeft aangekondigd, wordt deze vraag steeds actueler. D.w.z. men maakte zich tot op heden steeds grote zorgen m.b.t. de te verwachten stijging van de zeespiegel met één à twee centimeter per 100 jaar. De geplande verdieping houdt echter in, dat ter plaatse een onmiddellijke stijging van vijf centimeter zal plaatsvinden.

 
Natuurcompensatie: het aangekondigde selectief storten van baggerspecie kan niet voorkomen, dat men tegen de wil van de Zeeuwse bevolking in, “ontpoldering” gaat toepassen.
 
In het kort komt het er op neer dat we maar moeten afwachten of we mogen meedelen in de lusten, maar we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen opdraaien voor de lasten. Misschien kan men het “natuurverlies” in ons geval compenseren door het plaatsen van windmolens; dan kunnen we daar met z’n allen inklimmen als de dijken het onverhoopt mochten begeven.
 
Was ik maar een rotgans of een boomkikker; dan zag het leven er een stuk rooskleuriger uit.
 
Hoogachtend,
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207

E-mail :