Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"Luctor et Emergo". (27-03-2005) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan            : PZC/BN DE STEM (bestemd voor rubriek ingezonden brieven).
Onderwerp : “Luctor et Emergo”.
Oostburg, d.d. 27-03-2005,
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Naar aanleiding van het voorpaginabericht “Waardevolste gebieden krijgen de beste dijken” (PZC d.d. 24-03-2005) kunnen wij ons afvragen hoe de bestuurders in Den Haag tegen ons dierbare Zeeland aankijken.
Naar mijn mening is dit een wel erg lugubere verdeelsleutel.
Worden wij opgeofferd aan de randstad? Wat is een mensenleven nog waard?
 
De feiten:
1.     sinds de jaren zestig worden vaste normen voor de sterkte van de dijken gehanteerd. Daar wil het kabinet van af, omdat het op den duur onbetaalbaar is om de dijken overal op de huidige sterktenorm te houden.
2.     waterstaatsambtenaren werken aan een nieuwe “Veiligheidskaart van Nederland”. Die laat per dijkring zien wat de economische betekenis van een gebied is.
De stellingen:
1.     door de economische en menselijke risico’s nauwkeurig in kaart te brengen, kan worden afgewogen welke polders in de toekomst kunnen worden prijsgegeven en welke gebieden het “waard” zijn om droog te houden.
2.     dat een dijk doorbreekt is niet erg. Het gaat om de vraag of er dan slachtoffers vallen en hoeveel schade wordt aangericht.
3.     je kunt bijvoorbeeld met elkaar afspreken dat bepaalde gebieden eens in de vijfhonderd jaar mogen onderlopen en de steden eens in de drieduizend jaar. De huidig geldende veiligheidsnormen verlagen dus!
 

“Ons Zeeuwen” hebben de watersnoodramp van “53 nog vers in het geheugen, samen met de beelden van de vele onschuldige slachtoffers die daarbij gevallen zijn.

Wij moeten ons afvragen, of deze bestuurders die dit naar voren brengen, bij de volgende verkiezingen onze stem nog wel waard zijn!  
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg

Tel.: 0117 452945, Fax.: 0117 451207, E-mail: