Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Pleidooi voor vrije (gratis) ontvangst publieke zenders. (03-03-2005) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

Aan            : De Raad van de Gemeente Sluis.

Onderwerp : Pleidooi voor vrije (gratis) ontvangst publieke zenders.

Oostburg, d.d. 03-03-2005,

 
 

Geachte heer/mevrouw,

 

Men is zowel in Nederland als België voornemens het analoog uitzenden van de publieke zenders te beëindigen; België eind dit jaar begin volgend jaar en Nederland per 2006 of 2008. Via dat signaal kunnen mensen met een ouderwetse tv-antenne Nederland 1, 2 en 3 “uit de lucht plukken”.

Het CDA is hiertegen in het geweer gekomen, maar zal deze zogenaamde “vooruitgang” met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet kunnen tegenhouden, temeer omdat het volgens een woordvoerder van de omroep, ook nog een directe besparing van ongeveer 14 miljoen Euro per jaar oplevert.
 
De kernvraag is: heeft de Nederlandse burger recht op vrije (gratis) ontvangst van de publieke zenders?
Een belangrijk argument in deze is, dat calamiteiten via deze publieke zenders kenbaar gemaakt worden; talloze documenten wijzen ons daarop. De veiligheid van ons Nederlandse volk dient te allen tijde gewaarborgd te worden!
Europese eenwording, lees uniformiteit regelgeving, zou ook een doorslaggevend argument kunnen zijn. In de meeste West-Europese landen waaronder België, Duitsland en Nederland worden tv en radiozenders nu reeds digitaal uitgezonden. België beschikt al over een landelijke dekking en daar komt nog bij dat deze signalen daar, in tegenstelling tot Nederland, wel gratis te ontvangen zijn; in Duitsland eveneens. Sterker nog, Nederland en Portugal zijn momenteel de enige landen in Europa die werken met een abonnement systeem.
(De verplichte aanschaf van de benodigde randapparatuur zoals tuner en ontvangstantenne heb ik hier buiten beschouwing gelaten.)
 
Getroffen worden voornamelijk de naar schatting tussen de 65.000 en 100.000 huishoudens die in het “buitengebied” wonen en niet te vergeten de recreanten (± 400.000 gezinnen) op campings e.d. die nu het analoge signaal benutten voor ontvangst op draagbare t.v.’s.
 
Ik ben geen jurist, maar ik vraag me af of e.e.a. niet in strijd is met “Het verdrag van Rome”, waarin de vrijheid van ontvangst van ethersignalen is vastgelegd.
Volgens dat verdrag heeft een overheid alleen het recht om vrijheden in te perken met het motief de veiligheid te verbeteren.
 
Hopende dat U, in het belang van getroffenen, het College opdracht wilt geven deze zaak in samenspraak met de V.N.G. bij de hogere overheden te bepleiten, verblijf ik, 
 
 
Met de meeste hoogachting,
 

François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg,

Tel.: 0117 452945, Fax.: 0117 451207, E-mail:  

P.S. Satellietontvangst, via een schotelantenne + tuner, biedt mogelijkheden maar ontbeert de

        Belgische zenders en de lokale omroep.