Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

"Vernieuwbouw" Gemeentehuis (12-07-2004) Ingezonden brief aan PZC/BN DE STEM.

Aan           : PZC/BN DE STEM.
Onderwerp: “Vernieuwbouw” Gemeentehuis Oostburg.
Oostburg, d.d. 12-07-2004,
 
Geachte heer/mevrouw,

Het College van De Gemeente Sluis heeft een verkwisting van bijna 20 miljoen ouderwetse Nederlandse Guldens gemeenschapsgeld gepland (  € 9.000.000,-- ). Nog niet eens alle kosten zijn meegerekend.

Voorbeelden:     

1.     Tijdens de bouw moeten ambtenaren elders worden ondergebracht. Wat bedragen de kosten van deze “tijdelijke” huisvesting buiten het Gemeentehuis?
2.     Jaarlijkse exploitatielasten zijn geraamd op ± € 450.000,--. Men gaat er van uit dat dekking kan worden verkregen door verkoop van vrijkomende eigendommen en dat daarmee tevens een groot deel van de huidige exploitatielasten komen te vervallen. Het is echter utopisch te veronderstellen dat Het Belfort in Sluis ooit verkocht zal worden. Een groot deel van de huidige exploitatielasten zullen dus blijven bestaan en erbij opgeteld dienen te worden.  
 

Vragen en Opmerkingen:

1.     Zijn er door Het College toezeggingen gedaan aan de uitverkoren aannemer?
2.     Heeft men zich ingedekt tegen eventuele schadeclaims voor het geval De Raad het plan afwijst?
3.     Hoe ziet men het op “natuurlijke wijze” afvloeien van 25 ambtenaren in het licht van een eventueel door de overheid in te voeren verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd?
4.     Euregiotuinen was ook goed doorgerekend, het Multifunctioneel Centrum in Sluis eveneens. Wie garandeert de burger dat het deze keer niet mis gaat?
 
Advies:
1.     Het reeds in eigendom zijnde zo goed als nieuwe WEA gebouw niet afbreken maar in huidige vorm benutten als kantoorruimte waarvoor het per slot van rekening reeds is ingericht.
2.     Creëer flexibele werkplekken waardoor er niet door iedere ambtenaar ruimtebeslag wordt gelegd.
Voorkom een financieel debâcle en zet net als de burger de tering naar de nering.
Hoogachtend,
François Babijn, Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg,

Tel.: 0117 452945, Fax.: 0117 451207, E-mail :