Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Inspreekreactie Windmolens (27-11-2003)

In antwoord op mijn ingezonden stuk van d.d. 29-10-2003 stelt B&W dat het prematuur is mijn mening te toetsen aan het nog door de gemeenteraad in te nemen standpunt. Dan wordt het volgens mij hoog tijd een standpunt in te nemen want :

 

Het Rijk wil windmolens, De Provincie heeft reeds toezeggingen gedaan en gebieden aangewezen, Zeeland moet 25% van het landelijk geplande vermogen gaan opwekken. ( Van 57 MhW naar 205 MwH )

 

België plant een windmolenpark vlak voor onze kust in de buurt van het zwin.

 

( Thorntonbank of vlakte van Raan. )

 

De gemeente Terneuzen overweegt de plaatsing van windmolenparken.

 

Naar aanleiding van de door Wethouder Leentfaar voorziene inkomsten uit OZB heffing op windmolens en de melding van een particulier uit IJzendijke vraag ik me af of ik niet te laat ben i.p.v. prematuur.

 

 

 

Windmolens i.p.v. kerncentrales levert geen CO2 reductie op.

 

 

 

Samenhang “broeikaseffect” en CO2 niet aangetoond, de mens produceert

 

+/-5%, vulkanisme het meest.

 

 

 

Het is zelfs nog niet eens aangetoond of de mens daadwerkelijk invloed uitoefent op het klimaat; in het verleden hebben ijstijden zich ook afgewisseld met warmere perioden.

 

 

 

Handel in emissierechten. ( Wij gaan niet minder CO2 produceren onder druk van het verdrag van Kyoto, maar we gaan het administratief over de aarde verdelen. ) V.S., Rusland, China, Canada enz. hebben dit verdrag niet ondertekend zodat de concurrentiepositie van ons land verder onder druk zal komen te staan.

 

 

 

In geval van afhankelijkheid van windenergie moeten “vuile” centrales meedraaien en snel bijgeschakeld kunnen worden. ( Infrastructuur moet daarop berekend zijn. ) ( Voorbeeld Noord Duitsland – Frankrijk / problemen België. )

 

Men overweegt een dure verbinding tussen Noord en Zuid-Duitsland richting waterkrachtcentrales aan te leggen omdat deze met één druk op de knop snel bijgeschakeld kunnen worden.

 

 

 

Rendement windturbine maximaal 18%. ( Het waait niet of het waait te hard + defecten. )

 

 

 

Gevaar: Molen Schoondijke heeft in het verleden zijn wieken reeds een keer verloren; de grote molen van de PEZEM tussen Oostburg en Schoondijke eveneens en is vervolgens geheel van de aardbodem verdwenen.