Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Veiligheid Dijkenbestand (21-11-2003) Brief aan de Raad van de Gemeente Sluis.

“Luctor et Emergo”
 
 

Aan            : De Raad van De Gemeente Sluis.

 

Onderwerp : Veiligheid Dijkenbestand. ( + Bijlage.)

 

Oostburg, d.d. 21-11-2003,

 
 
 
 

Geachte heer/mevrouw,

 

15% van ons dijken bestand in Nederland is nog steeds niet op DELTA hoogte gebracht; over de veiligheid van 35% van onze dijken bestaat gerede twijfel.

Binnendijken zijn vaak verwaarloosd.
Hoe is het gesteld met onze Zeeuws-Vlaamse zeewering?
 
Toen enige tijd geleden de dijkgraaf van de Hondsbossche Zeewering tot het kabinet toetrad en er bezuinigd diende te worden, dreigde door zijn toedoen Zeeuws-Vlaanderen van de prioriteitenlijst te verdwijnen.
Door een recent uitgekomen rapport betreffende golfbelasting kan men er echter niet meer onderuit Zeeland te kenmerken als “zwakke schakel”.
 
Tot 2010 hebben in ons land rivierdijken de prioriteit.
Wie garandeert onze veiligheid tot die tijd?
 
Hopende op een in het belang van onze Zeeuws-Vlaamse bevolking daadkrachtig optreden uwerzijds, verblijf ik,
 
 
 
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel.      : 0117 452945
Fax.     : 0117 451207

E-mail :