Wij zetten ons in voor het algemeen belang

Contact

Lijst Babijn
Bakkersstraat 59
4501 RB Oostburg
Tel. : 0117 452945
E-mail : info@lijstbabijn.nl

  Interact Network 2022

Nieuw of verbouw Gemeentehuis (01-04-2004) Advies op verzoek van Raadslid Dhr. Gijsel (Gemeentebelangen).

Aan            : Dhr. W.C.M. Gijsel.

Onderwerp : Nieuw of verbouw Gemeentehuis Sluis.

Oostburg, d.d. 01-04-2004,
 
Geachte heer,
 
Naar aanleiding van ons persoonlijk onderhoud d.d. 01-04-2004 doe ik U bij deze het gevraagde toekomen.
 
Aandachtspunten en advies:
1.     In mijn ogen is een grote uitgave onverantwoord: De Gemeente heeft te weinig financiële middelen, zal moeten lenen en dit d.m.v. lastenverzwaring op de inwoners moeten verhalen.
2.     De burger zal een grote uitgave waarschijnlijk afstraffen bij de volgende verkiezingen. Nieuw West zal hier zonder enige twijfel de vruchten van gaan plukken.
3.     Benut huidige locatie te Oostburg samen met WEA gebouwen die reeds aangekocht zijn en de aanwezige parking. Men spreekt dan van verbouw, hetgeen gematigder overkomt. ( WEA gebouw afbreken is kapitaalvernietiging. )
4.     Indien men toch nieuwbouw op een andere locatie wenst dient men er rekening mee te houden dat het huidige gemeentehuis in Oostburg moeilijk ergens anders voor benut kan worden en derhalve moeilijk te verkopen zal zijn. Daar komt nog bij dat er momenteel nog andere gebouwen in de kern Oostburg vacant zijn en komen welke meer mogelijkheden bieden, dus interessanter zijn voor een ondernemer.
5.     Men zou in overweging kunnen nemen het huidige ABN AMRO gebouw op de markt in Oostburg over te nemen ( koop of huur ); dit gebouw heeft uitstraling, is geschikt om een ambtelijk apparaat te huisvesten en is centraal gelegen.
6.     Flexibele werkplekken : onderzoek of ambtenaren kunnen “thuiswerken” vanaf een p.c. om zo op energiekosten en eventuele nieuwbouw te kunnen besparen. Als betrokken ambtenaar op kantoor aanwezig moet zijn kan hij vervolgens inpluggen c.q. inloggen op een “multifunctionele werkplek”.
7.     Bij centrale huisvesting op huidige plaats zal er een parkeerprobleem ontstaan.
 
Hopende U hiermede van dienst te zijn geweest, verblijf ik,
Hoogachtend,
 
François Babijn
Bakkersstraat 59, 4501 RB Oostburg,

Tel.: 0117 452945, Fax.: 0117 451207, E-mail :